Agenda

Amersfoort. Themamiddag: Funerair erfgoed in het gemeentelijk beleid
Woensdag 31 Oktober 2018, 13:30 - 17:30

funerair erfgoedThemamiddag: Funerair erfgoed in het gemeentelijk beleid op 31 oktober a.s.

 Op woensdag 31 oktober a.s. gaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het Funerair Platform van start. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of anderszins met funerair erfgoed te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.

Het Funerair Platform is tot stand gekomen op initiatief van Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed, en heeft tot doel om mensen samen te brengen die zich op welke wijze dan ook inzetten voor het funerair erfgoed. De veelzijdigheid van dit erfgoed en de vele vraagstukken over beleid, beheer, onderhoud of de omgang met grafmonumenten en groen waren aanleiding om een toegankelijk platform te vormen waarin kennisuitwisseling centraal staat. De RCE heeft aangeboden dit initiatief te faciliteren.

De bijeenkomst is voorbereid door een stuurgroep waarin naast Terebinth vertegenwoordigd zijn: de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Landelijk Organisatie Begraafplaatsen, LandschappenNL, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Oude Groninger Kerken. Stuurgroeplid Peter Breukink treedt op als dagvoorzitter.

Programma

13.30     -  Inloop

14.00     -  Welkom

Bert Lever, voorzitter stuurgroep Funerair Platform.

            -  Aftrap Funerair Platform

Arjan de Zeeuw, Directeur Kennis & Advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

               -  Aspecten van funerair erfgoed

Bert Lever, voorzitter van Terebinth, zal ingaan op een groot aantal aspecten van funerair erfgoed en daar de nodige beleidsvragen aan verbinden.

               -  In Utrecht lig je lekker - in het cultureel erfgoed

Rob Hendriks, landschapsarchitect bij de gemeente Utrecht, vertelt over het beleid van de gemeente Utrecht ten aanzien van begraafplaatsen en het erfgoed dat daar te vinden is.

15.00     -  Pauze

15.30     -  Begraafplaatsen in het Leidse Singelpark

Matthijs Burger, beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed van de gemeente Leiden, licht de ontwikkeling van het Singelpark toe. Het Singelpark zal langs de singels de oude binnenstad gaan omsluiten. In dit gebied liggen ook twee oude begraafplaatsen die er feitelijk deel van uitmaken. Wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden en kansen?

               -  Speakerscorner (= gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen) en

gesprek met de zaal

16.30     -  Afsluiting / borrel

17.30     -  Einde


Tijd: 31 oktober 2018 – 13.30 tot 16.30 uur

Plaats: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Aanmelding:

Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf is noodzakelijk, dat kan via de volgende link: https://cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-funerair-erfgoed