Hulp bij afscheid en gedenken

Op deze website wordt aandacht besteed aan vragen, zoals waar mag iemand begraven worden, aan welke regels is een grafmonument gebonden. Kortom zaken waar iemand mee te maken krijgt als er een begrafenis geregeld moet worden. Daarnaast zijn begraafplaatsen vaak ook een oase van rust en geven zij een tijdsbeeld over de manier waarop wij onze dierbare gedenken.

Begraafplaatsen: Keuze is vrij

Begraafplaatsen: Keuze is vrij

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is

Lees verder
De kosten van begraven: Overzicht kosten onderdelen

De kosten van begraven: Overzicht kosten onderdelen

Naast de kosten van een uitvaart zijn er bijkomende kosten voor een begrafenis

Lees verder
Waar moet je op letten? Gedenktekens

Waar moet je op letten? Gedenktekens

Elke gemeente heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument

Lees verder

Kosten van een begrafenis

De kosten van een begrafenis bestaan uit 2 onderdelen. Allereerst zijn dat de basiskosten van de uitvaart. Daarnaast zijn er de kosten voor een begrafenis. Op de dag van de uitvaart zijn dat de begraafkosten. Vervolgens komen daar de kosten van het graf bij, het onderhouden daarvan en het grafmonument

lees meer...


Beplanting op een graf

De grafbeplanting wordt gevormd door de vaak losse bloemen op 't graf en de vaste planten en struiken die rondom het graf zijn geplant. Voorwaarden aan de grafbeplanting staan beschreven in de gemeentelijke verordening grafbeplanting.

lees meer...


Grafrechten en grafruiming

In Nederland geldt de wettelijke grafrust voor een periode van 10 jaar. Na deze periode mag er geruimd worden. Dat komt in de regel alleen voor bij algemene graven. Deze graven hebben vaak een huurtermijn van 10 jaar. De huurtermijn van particulieren graven varieert en kan steeds verlengd worden. 

lees meer...


Rouw- en Grafsymbolen door de eeuwen heen

Door de eeuwen heen speelt symboliek een grote rol in het versieren van grafstenen. Niet alleen in afbeelding op het monument zelf, ook de vormgeving van een grafmonument kan een symbolische betekenis hebben.

lees meer...


Een gedenkteken kiezen

Gedenktekens, zoals grafmonumenten zijn te vinden in allerlei vormen. Van standaard tot eigen ontwerp en alles daartussen in. Om een passende keuze te kunnen maken is tijd nodig en die tijd is er. Een tijdelijke grafmarkering kan worden geplaatst in afwachting van...

lees meer...

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.

Veel gestelde vragen

Bijzetten van een urn

Bijzetten van een urn

Hoewel een urn ook bijgeplaatst kan worden in een 'gewoon' graf, bieden de meeste begraafplaatsen urngraven aan. De afmeting van zo'n urnengraf is...

Lees verder

Grafrechten en grafruiming

Grafrechten en grafruiming

Grafrechten komen voort uit het huren van een graf. Zolang het graf wordt gehuurd (doorgaans zo'n 20 jaar) is er sprake van 'uitsluitend recht' op dat graf. Ruimen van graven geschiedt op last van...

Lees verder

Van wie is het graf

Van wie is het graf

In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het 'uitsluitend recht op een graf'. Het 'uitsluitend recht op een graf' betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond...

Lees verder

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden.

Lees verder

Gedenktekens op een begraafplaats

Gedenktekens op een begraafplaats

Elke gemeente heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument. Hierin staan allerlei eisen -van materiaalgebruik tot 'bouw'-tekening- waaraan moet worden voldaan ...

Lees verder

Begraafplaatsreglementen

Begraafplaatsreglementen

Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats. Zoals de voorwaarden voor uitgifte en het onderhoud van een graf, het soort graf, afmetingen van een monument en het toegestane materiaal van een monument.

Lees verder