1. Begraafplaatsen

begraafplaats in de herfst

Begraafplaatsen

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden.

1. Begraafplaatsen

In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden. Wel kan een begraafplaats nadere eisen stellen met betrekking tot toestemming, zoals inwoner van een gemeente of lid zijn van een kerkelijk genootschap.
In de Wet op de Lijkbezorging (1991) wordt gesproken over gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. Kiest u voor een specifieke begraafplaats, dan is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats van uw keuze.

1. 1 Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen zijn meestal algemene begraafplaatsen, waarvan het beheer, onderhoud en de administratie in handen zijn van de gemeente. Wel kunnen delen op een gemeentelijke begraafplaats een 'bijzondere' bestemming hebben. Deze zijn dan op verzoek toegewezen aan een kerkgenootschap. Het beheer, onderhoud en de administratie van deze 'bijzondere' delen blijft echter in handen van de gemeente.

Op een gemeentelijke begraafplaats wordt doorgaans van maandag t/m zaterdag begraven. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven.

Mocht u de uitdrukkelijke wens (laatste wil) hebben om buiten de gangbare werktijden van 9.00 t/m 17.00 uur of op een zaterdag of zondag begraven te worden, dan kan dat alleen wanneer daar toestemming voor is gevraagd en gegeven.

1. 2 Bijzondere begraafplaatsen

Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen met een eigen bestuur en beheerorganisatie. Voorbeelden van bijzondere begraafplaatsen zijn de particuliere begraafplaats, begraafplaatsen en kerkhoven verbonden aan een kerk- en/of geloofsgenootschap, oorlogs- en natuurbegraafplaatsen.

 • Kerkhoven
  Dit zijn begraafplaatsen, die rondom of naast een kerk zijn gelegen: het hof om of bij een kerk. Dat geeft ook het onderscheid aan met alle andere begraafplaatsen, die niet rondom of bij een kerk liggen. Een begraafplaats kan echter wel meerdere bijzondere delen omvatten, die verbonden aan een kerk- en/of geloofsgenootschap.

 • Natuurbegraafplaatsen
  Deze zijn aangelegd in natuurgebieden of terreinen die bestemd zijn om natuur te worden. Hier staan duurzaamheid en rust voorop. Dat betekent ook dat er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van natuurlijke en dus vergankelijke materialen, ook als het gaat om de markering van een graf. In tegenstelling tot de gemeentelijke en andere bijzondere begraafplaatsen is op natuurbegraafplaatsen in principe wel sprake van eeuwigdurende grafrust.

 • Oorlogsbegraafplaatsen
  Deze bijzondere begraafplaatsen worden beheerd door de Oorlogsgravenstichting of door de Commonwealth War Graves Commission. In het eerste geval gaat het om Nederlandse oorlogsgraven en in het tweede om oorlogsgraven van geallieerde soldaten. Oorlogsgraven bevinden zich zowel op de speciale oorlogsbegraafplaatsen als op de algemene en bijzondere begraafplaatsen. In dat laatste geval gaat het meestal om kleinere aantallen.

 • Particuliere of familiebegraafplaatsen
  Particuliere begraafplaatsen bevinden zich op 'eigen' grond en zijn daarmee eigendom van de familie of instelling die eigenaar van de grond is. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat dergelijke begraafplaatsen ondergebracht worden in een stichting.

Bijzondere begraafplaatsen moeten aan dezelfde wettelijk eisen voldoen als de gemeentelijke, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het ruimen van graven. Zij zijn echter vrij wat betreft openingstijden en tijden van begraven. Dit houdt overigens niet in dat daar wel op zondag begraven wordt. Dat is namelijk afhankelijk van het reglement. Hier is het dus noodzakelijk voortijdig te informeren bij de beheerder van de begraafplaats over de mogelijkheden tot het begraven op andere tijden dan die van 9.00 tot 17.00 uur of van maandag t/m vrijdag.

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.