Agenda

Landelijk. Internationale dag van de palliatieve zorg
Zaterdag 12 Oktober 2013

 

Op zaterdag 12 oktober 2013 is de Dag van de Palliatieve Zorg. Er is veel mogelijk wanneer je een ongeneeslijke ziekte hebt, maar niet iedereen weet dit. In heel Nederland zijn activiteiten om palliatieve zorg beter bekend te maken.

 

Op zaterdag 12 oktober is voor de negende maal de (Internationale) Dag van de Palliatieve Zorg. Dit jaar is het thema: Palliatieve zorg thuis, het alternatief voor doorbehandelen? Een hoogst actueel onderwerp, gezien de discussies in de media.

Lagerhuisdebat
Aan de hand van stellingen wordt op 9 oktober over dit thema gedebatteerd in een Lagerhuisdebat. Het Lagerhuisdebat vindt plaats in Felix Meritis, Amsterdam, van 19.00 uur tot 20.30 uur onder leiding van Roderik van den Bos van de Debat Academie. Onder meer de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor VWS, de Kerngroep Palliatieve Zorg, coalitie Van Betekenis tot het Einde, huisartsen en specialisten zijn uitgenodigd. 

Regionale activiteiten
Ook regionaal is er volop aandacht voor palliatieve zorg via meer dan 40 activiteiten. Zo is er een wandelsafari, soepdag, korenfestival, zijn er hospices die hun deuren openen, symposia, informatiemarkten, filmfestivals, etc. Geïnteresseerden kunnen op www.dagvandepalliatievezorg.nl zien welke activiteit bij hen in de buurt wordt georganiseerd.

Palliatieve zorg
Dagelijks sterven er in Nederland ongeveer 380 mensen, het merendeel daarvan aan een chronische, levensbedreigende aandoening. Deze mensen hebben allen in meer of mindere mate palliatieve zorg nodig gehad. Het doel van palliatieve zorg is om patiënten én hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De zorg kan onder meer thuis plaatsvinden, maar ook in hospices, bijna-thuis-huizen of verpleeghuizen.

Netwerk palliatieve zorg
Organisatie

De organisatie van de Dag van de Palliatieve Zorg is een gezamenlijke activiteit van Agora  (landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg), Palliactief (Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg) en de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland). Ook Mezzo, PalHAG en Fibula hebben dit jaar meegewerkt.

Meer lezen?