Wilt u elke week automatisch een overzicht toegestuurd krijgen met de laatste nieuwsberichten, wijzigingen, agendavermeldingen etc. van de afgelopen week, dan kunt u zich gratis abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief: aanmelding wekelijkse nieuwsbrief
(voorbeeld weeknieuwsbrief)


Uitvaartnieuws-overzichten van de afgelopen tijd

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

StadNijkerk, 28 maart 2010. Paasbijeenkomst begraafplaats
Evenals vorig jaar zal er, voordat de Paasochtenddiensten in de kerken beginnen, om 8.30 uur een bijeenkomst zijn op de begraafplaats aan de Frieswijkstraat. Als alles volgens planning verloopt, wordt u daar welkom geheten onder de muzikale klanken van 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.' Muzikale omlijsting/begeleiding op de begraafplaats zal plaatsvinden door koperblazers en dergelijke... Lees verder

Unity fm, 27 maart 2010. Verlopen graven begraafplaats Rosenburgh
De gemeente is bezig met het actualiseren van haar begraafplaatsadministratie. Aanleiding hiervoor is het voornemen om graven waarvan de gebruikerstermijn is verstreken te gaan ruimen. De betreffende graven op  begraafplaats Rosenburgh zijn of worden aangeduid met een mededelingenbordje. De begraafplaatsbeheerder verzoekt alle rechthebbenden, nabestaanden, familie, kennissen of voormalige buurtbewoners van de mensen die in deze graven liggen en nog niet gereageerd hebben contact op te nemen met de gemeente Voorschoten.... Lees verder

BNDeStem, 27 maart 2010. Stil rond nieuwe kerkhof in Zevenbergen
Mariëtte den Engelse: De plannen voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats in Zevenbergen lijken stil te liggen. Het college wilde een algemene begraafplaats aanleggen langs de Oostrand, ter hoogte van zorgboerderij Zwanenhoeve. Onderzoek wees uit dat dit de beste plek was. Maar toen kwam tuinder Pierre Sweep met een alternatief. Hij wil zijn grond aan de Galgenweg wel ruilen tegen grond van de gemeente langs de Oostrand. Aan de Galgenweg zou dan een begraafplaats kunnen komen.... Lees verder

Gemeente Medemblik, 27 maart 2010. Uitbreiding begraafplaats Nibbixwoud
Ter voorbereiding op de geplande uitbreiding van de algemene begraafplaats in Nibbixwoud is de bomenrand aan de zuidzijde van de begraafplaats gekapt. Binnenkort wordt begonnen met de uitvoering van de uitbreiding. Dit wordt in twee aparte fases uitgevoerd. Allereerst wordt grond en zand aangebracht in een deel van de bestaande waterpartij... Lees verder

Zuylen uitvaartzorg BNDeStem, 25 maart 2010. Naam: Annet van Wortel. (47) Functie: Manager uitvaartzorg bij Zuylen uitvaartverzorging
Bedrijf: Zuylen bestaat uit 3 onderdelen: begraafplaatsen, crematorium en de aparte bv. Zuylen uitvaartverzorging. Bijzonderheden: Zuylen stichting en onderneming samen telt 70 medewerkers. Daarvan werkt het grootste gedeelte parttime. In heel West Brabant is er geen uitvaartbedrijf dat vergelijkbaar is met Zuylen. Dit heeft het niet alleen te danken aan de 3 onderdelen en de kwaliteitsnorm 'maar vooral ook aan de medewerkers die supergemotiveerd zijn.' Wat is er zo bijzonder aan deze stoel? Ik ben manager uitvaartzorg,... Lees verder

De Stentor, 24 maart 2010. Overlast roeken lastig probleem
Heleen Geilenkirchen: Ze produceren een hels kabaal en poepen auto's, stoepen en zelfs grafzerken op de begraafplaats onder; de roeken die zich in Steenwijkerland gevestigd hebben, zijn niet bij iedereen geliefd. De gemeente is daarom een paar weken geleden begonnen met acties die de overlast van de vogels moeten verminderen. Dat is niet gemakkelijk want roeken zijn beschermde vogels. Bovendien zijn het gewoontedieren. Daarin zijn ze eigenlijk net hangjongeren;... Lees verder

takelen_doodskist_uit_appartement Friesch Dagblad, 24 maart 2010. Flats vaak niet gebouwd op een waardige uitvaart
Begrafenisondernemers hebben vaak moeite om overledenen bij de uitvaart uit appartementencomplexen te vervoeren. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Fryslân kaart dit probleem aan bij demissionair minister Huizinga van VROM. Die zou het Bouwbesluit moeten aanpassen om uitvaarten waardig te kunnen laten plaatsvinden. Ouderen wonen steeds vaker en langer zelfstandig in levensloopbestendige woningen of seniorenappartementen. Vaak geldt dat zulke appartementencomplexen in dorps- en stadscentra staan. De architect heeft moeten woekeren met een beperkte ruimte, waardoor liften en trappenhuizen meestal krap zijn... Lees verder

De Gelderlander, 23 maart 2010. Plan natuurbegraafplaats op het landgoed 't Zand
De gemeente Bronckhorst wil in principe meewerken aan een plan voor een natuurbegraafplaats. Het gaat om een deel van natuurgebied 't Zand dat nauwelijks herkenbaar zal zijn als begraafplaats. Achterliggende gedachte bij een natuurbegraafplaats is: wat uit de natuur komt, gaat terug naar de natuur. De overledenen worden zonder materialen begraven die milieubelastend kunnen zijn. Dus geen plastic of staal aan de grafkist.. Lees verder

Leeuwarder Courant, 23 maart 2010. Joodse grafzerken al jaren niet schoongemaakt
Op de joodse begraafplaats aan de Spanjaardslaan zijn de graven geel en wit uitgeslagen door de mossen en kraaien van de Jelsumerstraat. Daarom maakte de christelijke Stichting voor Boete en Verzoening de grafzerken twaalf jaar geleden schoon. Dinsdagavond kwamen ze balans opmaken. Dominee Kees Sybrandi van de christelijke Stichting voor Boete en Verzoening gaf een lezing in Tresoar.... Lees verder

Tubantia, 23 maart 2010. Provincie draagt 120.000 euro bij aan herdenkingspark
De realisatie van een herdenkingspark op de algemene begraafplaats aan de Enschedesestraat is een stap dichterbij gekomen. De provincie heeft een subsidie van 120.000 euro toegezegd. De gemeente had al 40.000 euro toegekend. De totale kosten van het project worden geschat op 160.000 euro. Dat is nu gedekt. "Als de bijdrage van de provincie in het kader van het subsidieprogramma Leader-Zuid Twente er niet was gekomen, dan was het project niet doorgegaan"... Lees verder

De Telegraaf, 23 maart 2010. Langstlevende testament minder nadelig dan gedacht
Over erfbelasting bestaan veel misvattingen. Dat bleek onlangs weer eens in het programma TROS Radar. Volgens het tv-programma zouden veel mensen juist nu door de wijziging van de belastingregels veel geld kunnen besparen. Zelfs mensen die denken met een 'langstlevende testament' de zaken goed geregeld te hebben. Ren echter niet te snel naar de notaris. Het programma... Lees verder

Leeuwarder Courant, 22 maart 2010. Begraven is een groeimarkt
Bij sommigen lopen de rillingen over de rug bi] het idee begrafenisondernemer te worden. Elke dag geconfronteerd worden met verdriet en dood. Toch neemt het aantal mensen dat een uitvaartonderneming wil beginnen snel toe. En dat is geen slecht idee, want zoals economen het zeggen: het is een groeimarkt. De twee grootste opleidingen voor uitvaartverzorger constateren een stijging van het aantal kandidaat-studenten. Vanwege de grote vraag laat Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle vanaf januari 2011 meer studenten toe:.......

Crematorium tentoonstelling Cergen op Zoom Internetbode, 22 maart 2010, Dood en verlies in woord en beeld
Sinds vorige maand hangen in het crematorium Zoomstede aan de Mastendreef 5 in Bergen op Zoom zeven tekeningen van vormgeefster en kunstenares Sabine Aarts uit Tilburg. Haar kunstwerken zijn steeds voorzien van een poëtische tekst van de Kruislandse Claudia Koolen die over de dood gaan.... Lees verder

Financieel Dagblad, 22 maart 2010. Laden en lossen tot aan het graf
Robert Mulder: De uitvaart wordt steeds persoonlijker ingevuld. Nederland maakte deze week kennis met de uitvaarttruck, de klimaatvriendelijke crematie en het op as groeiende gedenkboompje. Na de beschilderde kist, de kist-met-logo en de bosbegrafenis is de uitvaartbranche sinds deze week nóg een innovatie rijker: de uitvaarttruck. De Helmondse uitvaartondernemer Frits Spiering... Lees verder