header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Eindhoven, 17 maart 2010

De gemeente Naarden heeft per 1 januari 2010 haar grafkosten gehalveerd. Naarden is daarmee niet meer een van de duurste gemeenten. DELA is verheugd dat de gemeente Naarden gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Tweede Kamer om een discussie over grafkosten op te starten en hoopt dat meer gemeenten snel dit voorbeeld zullen volgen.

Ondanks de daling blijft de kostenstructuur die is gehanteerd voor het vaststellen van de grafkostentarieven echter nog steeds ondoorzichtig: de berekeningswijze van tarieven die ten grondslag ligt aan de daling van de totale grafkosten blijft onduidelijk.

Ondoorzichtigheid grafkostenstructuur blijft bestaan
Eerder deze maand trok DELA aan de bel om de ondoorzichtigheid in de berekeningswijze van grafkosten, die verschillende gemeenten hanteren, opnieuw op de kaart te zetten. DELA vergeleek daarbij de facturen van gemeenten. Hieruit kwam een top 10 van duurste en goedkoopste gemeenten. Wat DELA met het overzicht wil aantonen is dat de verschillen in grafkosten enorm variëren en dat de tarieven waarop de grafkosten zijn gebaseerd ondoorzichtig zijn.

Discussie moet helder gevoerd worden
Martin Kersbergen van DELA: "Het zou mooi zijn als er bij andere gemeenten, net als bij de gemeente Naarden, een discussie ontstaat over de grafkosten. Echter, de discussie moet wel helder worden gevoerd. Het gaat namelijk niet alleen om de hoogte van grafkosten, maar vooral om de manier waarop de tarieven worden berekend, en die variëren per gemeente enorm. Ik denk bovendien dat gemeenten elkaar een dienst bewijzen door onderling meer afstemming te zoeken. Afstemming en samenwerking vergroot transparantie en dat is voor iedereen beter."

Reacties illustreren onduidelijkheid in vaststelling tarieven
Het feit dat de grafkosten in Naarden zijn gehalveerd laat weliswaar zien dat gemeentes gehoor geven aan de omroep om hoge tarieven aan te passen maar neemt de huidige schijn van willekeur in tarieven niet weg. Andere voorbeelden bevestigen dit. Zo laat een gemeente in een reactie weten dat zij twee verschillende berekeningswijzen hanteert om tarieven vast te stellen en stelt een andere gemeente in een reactie dat zij zaken in het tarief hebben verwerkt die bij andere gemeenten worden verrekend via de OZB. Ook zijn er gemeenten die laten weten dat je begraafplaatsen onderling sowieso niet kunt vergelijken. "Zo heeft iedere gemeente haar eigen verhaal en dat maakt de verwarring alleen maar groter", stelt Kersbergen. "Het blijft ondoorzichtig doordat de kostenstructuur per gemeente verschilt en dat staat aan de basis van de tarieven. Voor de burger is er geen touw meer aan vast te knopen. Daar willen we nu juist zo graag een einde aan maken. Het zou goed zijn indien de VNG snel met een rekenmodel komt waarin de berekeningswijze vast staat en die logisch verklaarbaar is. En die ook richting de burger is uit te leggen, dat is de kern van de hele discussie", aldus Kersbergen.

 Dossier grafkosten 2010.pdf

 

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief