header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
 
gemeente_rotterdam_gemeentewerken

Rotterdam, 11 maart 2010

Rotterdam herbegraaft zijn onbekende overledenen

Donderdag 11 maart heeft gemeente Rotterdam de eerste negen onbekende overledenen na onderzoek op de Zuiderbegraafplaats herbegraven. Deze doden zonder naam zijn opgegraven op de begraafplaats Crooswijk. Hun graven bestonden 15 jaar en werden geruimd. Om het mogelijk te maken dat ooit nog de identiteit van deze overledenen wordt achterhaald, zijn hun kenmerken met de laatste technieken onderzocht en opgenomen in een landelijke databank van vermiste personen.

 Bij de herbegrafenis van een van de onbekende overledenen is een korte plechtigheid gehouden, waarbij, Stadsdichter, Jana Beranová een gedicht heeft uitgesproken. Vertegenwoordigers van de gemeente en de politie waren daarbij aanwezig.

 Speciale voorziening voor onbekende overledenen

De gemeente Rotterdam heeft een deel van de Zuiderbegraafplaats ingericht om onbekende overledenen te begraven. In Rotterdam worden jaarlijks enkele onbekende overledenen gevonden. Als na verloop van tijd het niet mogelijk blijkt deze persoon te identificeren, worden ze door de gemeente begraven. In Rotterdam liggen nog ongeveer 40 naamlozen begraven. Op het moment dat hun graf na 15 jaar wordt geruimd, zullen de stoffelijke resten door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. Daarna worden ze overgebracht worden naar het speciale vak op de Zuiderbegraafplaats. Er is plaats voor 100 graven, zodat ook andere gemeenten gebruik kunnen maken van deze voorziening. De gemeente Rotterdam creëert op deze manier een waardige rustplaats voor deze onbekende overledenen.

 

Onderzoek naar de identiteit

Experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doen naast DNA ook forensisch antropologisch onderzoek. Hierbij gaat het om het bepalen van het geslacht, de lengte en een schatting van de leeftijd. Dit is onderdeel van het biologische profiel. Hierbij spelen ook opgemerkte oude breuken of aandoeningen aan het skeletmateriaal een rol. Met deze gegevens kan er worden gezocht in een lijst van vermiste personen. Deze databank wordt beheerd door de Koninklijke Landelijke Politie Diensten (KLPD).

 

Verantwoordelijkheid burgemeester

Vanaf januari is de burgemeester verantwoordelijk voor het onderzoeken van de identiteit onbekende overledenen. Van alle personen die nu dood worden aangetroffen en van wie de identiteit onbekend is, wordt meteen DNA en overige kenmerken afgenomen voor de databank.  Bij eerder begraven onbekende personen worden deze gegevens verzameld op het moment dat hun grafrechten vervallen.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief