header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
    

Gemeenten negeren oproep Tweede Kamer

Grafkosten 2010 nog steeds ondoorzichtig


Eindhoven, 8 maart 2010 -

Gemeenten hebben de oproep van de Tweede Kamer om inzicht te geven in grafkosten genegeerd. DELA roept nieuwe lokale besturen op het onderwerp grafkosten, dat alle burgers in Nederland aangaat, na de verkiezingen opnieuw hoog op de agenda te zetten. Ook in 2010 zijn de verschillen in grafkosten tussen gemeenten erg groot en zelfs toegenomen.

Het probleem zit hem erin dat de berekeningswijze van de grafkosten per gemeente enorm verschilt en daardoor onmogelijk te vergelijken is. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeente in Nederland is extreem, terwijl beiden claimen kostendekkend te werken. Zo vraagt de gemeente Naarden in 2010 ruim 3.000 euro voor het maken van een graf. Voor dat geld kunnen andere gemeenten 20 graven maken.
Martin Kersbergen van DELA: "Het is toch een rare gang van zaken dat gemeenten een verzoek vanuit onze volkvertegenwoordigers, om gemeentelijke grafkosten inzichtelijk te maken, negeren. Coöperatie DELA is 70 jaar geleden in het leven geroepen om juist dit soort wantoestanden aan de kaak te stellen. En daar zullen we ons ook hard voor maken. Wij gaan ervan uit dat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraden oppakken wat hun voorgangers hebben laten liggen."

Teleurstellende bevindingen
In 2005 luidde DELA al de noodklok bij de Tweede Kamer. DELA was verheugd dat de Tweede Kamer direct het probleem agendeerde bij de behandeling van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging en gemeenten hierop aansprak. Voortaan moeten lokale overheden hun tarieven transparant en onderling vergelijkbaar maken. DELA deed hierna echter opnieuw onderzoek, met teleurstellende resultaten.
Hoewel de meeste gemeenten (67%) op de hoogte waren van de wens van de Tweede Kamer om grafkosten transparant en onderling vergelijkbaar te maken, zocht 80% geen afstemming over kosten en tarieven met andere gemeenten. Het overgrote deel gaf aan dat de eigen berekeningswijze niet goed vergelijkbaar is met andere gemeenten of zegt niet te weten óf het vergelijkbaar is. Bovendien blijken gemeenten vooral inzicht te hebben in tarieven, nauwelijks in kosten. Enkele gemeenten voerden naar aanleiding van de wens van de Tweede Kamer veranderingen door met betrekking tot de opbouw van de grafkosten. Slechts 20% geeft alleen op verzoek van de burger informatie over de kosten- en tariefopbouw.

Gemeentelijke grafkosten 2010: Bellingwedde goedkoopst, Groningen duurst
Een recente inventarisatie op basis van gemeentelijke facturen laat zien dat de verschillen tussen gemeenten in 2010 verder zijn toegenomen. In de provincie Groningen variëren de gemeentelijke kosten voor een periode van 30 jaar van ongeveer 500 euro (3x tien jaar in Bellingwedde) tot bijna 7.000 euro in de stad Groningen. Ook zijn er opvallende stijgingen waarneembaar ten opzichte van 2007.
Op basis van gemeentelijke facturen heeft DELA de 10 goedkoopste en de 10 duurste gemeenten in kaart gebracht, gecategoriseerd naar: totale kosten, kosten van grafrechten, kosten van onderhoud, kosten van delven (zie bijlage voor overzicht).

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, circa 1.100 medewerkers en ruim 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg en sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal damesvolleybalteam.

Het volledige dossier kunt u hier downloaden: Dossier grafkosten 2010.pdf

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief