header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

trimbos_instituut113_online

Trimbos-instituut start onderzoek naar forum 113Online

Kan hulp aan nabestaanden zelfmoord beter?

Utrecht, 1 maart 2010. Kan online lotgenotencontact helpen bij de verwerking van het verlies van een naaste door zelfmoord? Dat is de belangrijkste vraag van het Trimbos-instituut bij het onderzoek naar het 113Online forum voor nabestaanden van zelfmoord. Nabestaanden van iemand die zelfmoord heeft gepleegd, lopen grotere kans in een sociaal isolement te raken, hebben vaker gezondheidsklachten en hebben meer problemen met rouw dan bij andere doodsoorzaken het geval is. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulp aan nabestaanden zo nodig verbeterd worden.

Jaarlijks plegen 1500 mensen in Nederland zelfmoord. Nog altijd rust er een taboe op zelfmoord en op het praten hierover. De nabestaanden van mensen die zelfmoord hebben gepleegd voelen zich - vaker dan bij andere doodsoorzaken - verantwoordelijk voor het overlijden, schamen zich of voelen zich in de steek gelaten. Tevens ontvangen zij minder sociale steun en is hun gezondheid soms minder goed dan van andere nabestaanden.
Verder dreigt de familie na een zelfmoord uiteen te vallen als gevolg van al eerder bestaande psychische, sociale en/of relationele problemen binnen de familie of het gezin. Kinderen van een suïcidale ouder lopen zelf een verhoogd risico op suïcidaliteit.

Om deze nabestaanden beter te kunnen helpen, onderzoekt het Trimbos-instituut of het helpt om lotgenoten te ontmoeten op het forum. Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit op de site www.113Online.nl. Deze website richt zich op suïcidale mensen, maar ook op hun naasten en nabestaanden. Zo kunnen nabestaanden op de site terecht voor informatie, krijgen ze informatie over wat zelfmoord met je doet en is er een forum voor lotgenotencontact.

Het onderzoek richt zich op nabestaanden van 18 jaar en ouder die een kind, partner, ouder of andere dierbare hebben verloren aan zelfmoord. Zowel mensen die recent een familielid hebben verloren als mensen bij wie het al langer geleden is, kunnen meedoen aan het onderzoek. Nabestaanden die meer informatie willen of mee willen doen aan het onderzoek, surfen naar de pagina 'Ik ben nabestaande' van www.113online.nl . Het Trimbos wil zo veel mogelijk nabestaanden bereiken en nodigt mensen via sociale media zoals Hyves, Linkedin en Twitter uit om mee te doen aan het onderzoek.

Het onderzoek start 1 maart 2010. De resultaten worden in 2011 verwacht.

   

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief