header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

8 februari 2010 t/m 15 februari 2010

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

vakblad_uitvaart_februari_2010 Uitvaart, onafhankelijk vakblad voor de Uitvaartbranche, februari 2010.
In het blad de vaste rubrieken, waaronder: Nieuws o.a.:
Cremeren in plaats van verbranden, Columbarium in vorm van amfitheater, een 'groene' en persoonlijke herinnering,  particulier graf voor tien jaar. Uitvaartnoviteiten: Troostzakjes, urn met portretje, gebrandschilderd glas. Vers van de pers. Columns: Frank Mutter: Criminelen, grafrovers en een Chinese dame. Marie-Louise Meuris: Winter. Daarnaast een aantal artikelen waaronder:
In het nieuws
Is thanatopraxie een uitwas van onze postmoderne tijd, waarin alles op uiterlijk is gericht? Of is het een bijdrage aan een prettiger, menswaardiger afscheid? Journaliste/schrijfster Anja Krabben dook in het onderwerp, met als resultaat een boek.
Van wie is de steen?
Als nabestaanden vóór dit jaar een grafmonument plaatsten, was die steen vanaf dat moment van de begraafplaats. Dat is veranderd. Met soms lastige gevolgen.

ledenblad_relevant_februari_2010 Verenigingsblad Relevant, kwartaalblad van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde), nr. 1. februari 2010.
Vaste rubrieken o.a.: Redactioneel, Columns, Kort, Brieven, In beeld, NVVE Nieuws en Diensten. In het blad verder een aantal artikelen waaronder:
Strafbaar en strijdbaar
De 99-jarige moeder van Albert Heringa wilde niet verder leven. Ze was ronduit klaar met alles en vroeg haar zoon om hulp. Die kon hij geven; hij vond ook dat hij de plicht had. In een bijzondere documentaire komt zijn 'misdrijf' aan het licht.
Onderzoek hospices
Vrijwillige medewerkers van de NWE hebben de Nederlandse hospices gepolst over stervenshulp. Onder voorwaarden is in sommige hospices hulp bij zelfdoding mogelijk.

PZC, 14 februari 2010. Begraven Terneuzen goedkoper
De tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Terneuzen worden duidelijker en in een aantal gevallen ook goedkoper..... Volgens burgemeester en wethouders ervaren de inwoners de tarieven als 'zeer hoog' in vergelijking met andere gemeenten in de provincie. Er is behoefte aan meer duidelijkheid. Het basistarief voor begraven tussen 8.00 en 15.00 uur ... Lees verder

Praalgraf_Pingjumer_Tammerus_Canter_Visscher Leeuwarder Courant, 13 februari 2010. VOC-erfgoed
.......Van der Pol: „Ik was in Bengalen op zoek naar een Nederlandse begraafplaats, en kwam in het plaatsje Cassimbasar in contact met een gepensioneerde onderwijzer met grote belangstelling voor de historie van zijn dorp. Hij bracht me naar het Dutch cemetery, en daJtr stond ik ineens oog in oog met het graf van Canter Visscher. Ik wist wel dat het hier ergens moest zijn, maar niet precies waar. Dat het zo'n indrukwekkend bouwwerk zou zijn, had ik niet kunnen denken." Tammerus was de zoon van de dominee uit Pingjum, die de brieven van zijn broer Jacobus na diens dood in Nederland uitgaf. Tammerus had economie gestudeerd in Franeker en werkte als opperkoopman voor de VOC in India. Zoals veel VOC'ers nam hij het er zelf ook goed van. Na zijn dood in 1778 is het praalgraf gebouwd dat altijd opvallend goed is onderhouden......

DvhN, 12 februari 2010. Ook Hoogeveen krijgt een crematorium
De nieuwe begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg (bij Hoogeveen) krijgt een crematorium en uitvaartcentrum. "Het zou prachtig zijn als de bouw ervan klaar is in 2013", reageert Bert Noordzij, directeur Delu Uitvaartverzekering en -verzorging in Hoogeveen. In dat jaar gaat de begraafplaats open. Yarden Uitvaartzorg Drenthe en Delu bundelen de krachten voor de bouw van het crematorium, een lang gekoesterde wens in Hoogeveen en omgeving... Lees verder

BNDeStem, 12 februari 2010. Liggende steen op urnengraf in Made nu ook mogelijk
Susanne den Boer: Op de begraafplaats aan de Leeuwerikstraat in Made mogen voortaan ook liggende gedenktekens worden geplaats op een urnengraf. Dat hebben B en W van de gemeente Drimmelen besloten naar aanleiding van een ontvangen verzoek van nabestaanden. Tot nu toe waren er drie mogelijkheden op de begraafplaats om met de as van overledenen om te gaan. Het kan verstrooid worden op het strooiveld, een urnenvaas kan geplaatst worden in de urnennis van het columbarium of een urnenvaas kan begraven worden, waarna er een staand gedenkteken op het graf geplaatst wordt.... Lees verder

Zeeuwse regio.nl, 12 februari 2010. Herinrichting begraafplaats Kloosterzande
Vanaf volgende week start de gemeente Hulst met de herinrichting van een gedeelte van de begraafplaats aan de Hulsterweg in Kloosterzande. Oude en vervallen grafmonumenten worden geruimd. Ongeveer 130 vervallen grafmonumenten worden geruimd. Voorafgaand zijn er officiële publicaties geweest en konden nabestaanden hun wensen duidelijk maken. Naast het ruimen van oude graven wordt het hoofdpad van de begraafplaats en de ruimte rond de oorlogsgraven voorzien van verharding... Lees verder

Ingang DennenhofTubantia, 11 februari 2010. Dela Fonds schenkt 2500 euro voor Klokkenstoel Dennenhof in Den Ham
De Stichting Dela Fonds draagt 2500 euro bij aan de realisatie van een klokkenstoel op begraafplaats Dennenhof in Den Ham. Dela Fonds steunt de bouw van een klokkenstoel, zodat bij een begrafenisceremonie toch kerkklokken te horen zijn. "Nog altijd wordt het horen van klokkengelui als een belangrijk onderdeel van de ceremonie beschouwd....Een klokkenstoel is een stellage van dikke houten of ijzeren balken waarin één of meerdere klokken zijn opgehangen. Het in stand houden van tradities is één van de thema's van het Dela Fonds. Stichting Dela Fonds is in 2007 door begrafenisverzekeraar Dela opgericht om de oorspronkelijke gedachte 'Draagt Elkanders Lasten' vorm te geven met vrijwilligerswerk door leden en medewerkers van de coöperatie Dela.....Lees verder

Leeuwarder Courant, 11 februari 2010. Schrijft ook eens terug
Jaap Hellinga: Wie naar de overzijde van de machtige Atlantische Oceaan verhuisde, leek ons land voorgoed gedag te hebben gezegd. De post fungeerde voor Friese emigranten als een navelstreng naar huis. Tientallen brieven zijn nu te lezen op de website van Tresoar. „Schrijft ook eens terug", vroeg de naar Crookstone, Minnesota geëmigreerde weduwe Sijke de Boer (70) op 3 juni 1928. Haar man Jan was enkele maanden daarvoor bezweken aan een gezwel. Het winterde op dat moment nog volop. Het stoffelijke overschot moest enige tijd worden bijgezet in een speciale kelderruimte nabij de dodenakker. „De grond is hier zoo hard, zij kunnen hier winterdag geen graf maken. Jan was de laatste, er stonden al 60 lijken. (...) Toen is hij op 24 april op kerkhof bracht. Hij had de beste kleeren aan. Dat is hier zoo. Hij had een eervol begrafenis want er wordt geen een aanzegt, maar dominiee had het in de krant zetten."....

De Weekkrant, 10 februari 2010. Geleidehonden mogen weer op kerkhof in Utrecht
Blindegeleidehonden of hulphonden mogen weer op begraafplaatsen komen. Het verbod in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening is opgeheven. De VVD Utrecht heeft twee jaar geleden al gepleit voor opheffing van dat verbod.
Fractievoorzitter Kees Geldof: "We zijn blij dat nu eindelijk is geregeld dat je met een blindengeleidehond of met een hulphond op een begraafplaats mag komen. Het vorige college had het over gedogen waar dat mogelijk was, maar dat is echt niet meer van deze tijd. Mensen met een beperking moeten net zoals ieder ander het graf van hun naasten kunnen bezoeken."... Lees verder

De Gelderlander, 10 februari 2010. Plan: 81 graven óp de grond
Mogelijk kunnen overledenen zich in de naaste toekomst bovengronds laten begraven op begraafplaats Slangenburg in Doetinchem. Het bedrijf Den Boer Econorm uit Heemstede heeft een plan ontworpen waarbij plek is voor 81 bovengrondse graven. Het bedrijf heeft daarover meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Doetinchem. Econorm is nu een enquête gestart om te onderzoeken of er genoeg interesse is voor bovengronds begraven in Doetinchem. Deze enquête is te vinden op de website www.bovengrondsbegraven.nl

De Gooi en Eemlander, 10 februari 2010. Blaricum wil zelfs geen as uit regio meer op begraafplaats
Het sluiten van de algemene begraafplaats voor doden die niet uit Blaricum komen, gaat ook gelden voor urnen en zelfs voor het verstrooien van as. Afgezien van de tweekoppige PvdA-fractie en de eenvrouwsfractie Blaricums Belang steunt de raad dit collegevoorstel. Dinsdag komt het voorstel in stemming. Acht dagen daarna is de begraafplaats alleen nog voor de Blaricummers. En voor oud-Blaricummers die de afgelopen 25 jaar ten minste vijf jaar aaneengesloten in de gemeente stonden ingeschreven. In het uiterste geval kan er een beroep op burgemeester en wethouders worden gedaan.. Lees verder

De Weekkrant, 10 februari 2010. Zwerfgraven als visuele afscheiding
Een stuk grond op de algemene begraafplaats aan de Oude Deventerweg in Holten wordt toegewezen voor zogenaamde zwerfgraven. Bij overlijden wordt vaak een graf gekocht dat aansluitend op volgorde van binnenkomst een plek op de begraafplaats krijgt. Maar ook is het mogelijk om van tevoren een graf te kopen en alvast te reserveren voor later. Deze wordt dan dus niet direct gebruikt en valt ook buiten de volgorde van uitgifte. Dit is alleen mogelijk als de plek op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. In Rijssen is hiervoor al een gedeelte aangewezen op de begraafplaats. In Holten was dat nog niet het geval... Lees verder

de Volkskrant, 10 februari 2010. Crematie in openlucht in Engeland toegestaan
Een Britse hindoe heeft van de rechter toestemming gekregen om na zijn dood te worden gecremeerd op een openluchtbrandstapel, zoals gebruikelijk is in het hindoeïsme. De spirituele genezer Davender Gai (71) was gelukkig met de uitspraak van het beroepshof. De rechters gingen pas akkoord toen Ghai had toegezegd dat de brandstapel wordt omsloten door een constructie die een dak met een opening heeft.... Lees verder

Verschillende kranten, 10 februari 2010. Mogen we kiezen voor de dood?
Eerst abortus, toen euthanasie en nu de zelfgekozen dood voor ouderen. De initiatiefgroep 'Voltooid leven' heeft weer een nieuw vraagstuk van leven en dood op de agenda gezet. De discussie loopt weer langs precies dezelfde scheidslijnen als bij de eerdere zaken... Zeventig jaar. Daar hebben de mensen achter het burgerinitiatief 'Voltooid leven' de grens getrokken vanaf wanneer mensen wat hen betreft mogen bepalen dat ze 'klaar zijn met leven'. „Over die leeftijdsgrens hebben we het lang gehad", bekent Marie-José Grotenhuis namens de initiatiefgroep Uit Vrije Wil....

ED, 9 februari 2010. Meer smaken mogen op Budels kerkhof
Nabestaanden kunnen op de algemene begraafplaats in Budel sinds kort een meer persoonlijke gedenksteen laten plaatsen. De versoepeling van de bestaande regels, overigens alleen aan de achterkant van het kerkhof, is doorgevoerd op verzoek van enkele nabestaanden. Ze wilden graag glazen gedenktekens plaatsen, terwijl Cranendonck alleen een uniforme gedenksteen van graniet toestond.. Lees verder

aula Noorderbegraafplaats LeeuwardenLiwwadders, februari 2010. Theehuis Noorderbegraafplaats nog voor deze zomer open
Als alles meezit dan kan de Stichting Theehuis Leeuwarden nog voor de zomer van start gaan in het geplande eigen onderkomen. Sinds mei 2009 heeft het theehuis een tijdelijk onderkomen in de aula van de Noorderbegraafplaats. De planning is om het theehuis onder te brengen in het gebouwtje links bij de oostelijke ingang. Het is de bedoeling dat het theehuis dan elke dag geopend zal zijn. Hiervoor zijn meer vrijwilligers nodig dan de actieve groep van 20 mensen die nu de zondagdienst draaien....

Leeuwarder Courant, 9 februari 2010. Les op basisschool over orgaandonatie
Jonge kinderen kunnen heel volwassen praten over orgaandonatie en dat moet worden gestimuleerd, vindt donorcoördinator Marion Siebelink van het UMC Groningen. Deze week presenteert ze een lesmodule die kinderen op de basisschool leert nadenken en praten over het schenken van organen en weefsel aan doodzieke leeftijdgenoten.....Je moet orgaandonatie tijdig bespreken. In de extreem emotionele situaties van leven en dood in een ziekenhuis is helder denken niet mogelijk. Geen enkele ouder houdt er rekening mee dat hij ooit voor zo'n moeilijke beslissing komt te staan. Je kind kwijtraken is het ergste dat je als ouder kan gebeuren. Ik spreek nog steeds mensen die spijt hebben en graag een andere keuze over orgaandonatie hadden gemaakt. Er bijtijds met je kind over praten, kan helpen bij het nemen van die beslissing."....

Local Point, 8 februari 2010. Politie zoekt getuigen van vernielingen op kerkhof
De politie kreeg maandagochtend een melding binnen van vernieling van graven op de R.K. Begraafplaats H. Paulus & H. Antonius van Padua aan de Boschdijk. Voor zover bekend werden vernielingen aangebracht aan zeven graven. Het betrof onder meer het kapot maken van voetstukken, beeldjes, een bloempot en fotolijstjes. De graven liggen in de buurt van de ingang van de begraafplaats aan de Boschdijk. De vernielingen moeten gebeurd zijn tussen zondagmiddag 16.30 uur en maandagochtend 8.45 uur. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord dat hiermee in verband gebracht kan worden. Zij kunnen bellen naar 0900-8844 of anoniem melding doen via 0800-7000.

Fries Dagblad, 8 februari 2010. Etiket 'depressief' wordt snel opgeplakt
Het woord depressief is aan inflatie onderhevig: mensen die zich een paar dagen somber of lusteloos voelen, mensen die rouwen en mensen die niet kunnen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden door de maatschappij, krijgen al snel het etiket depressief opgeplakt. Heel veel mensen voelen zich depri, down of in een dalletje. En daar springt de farmaceutische industrie op in, aldus De Lange.... Lees verder

DvhN, 8 februari 2010. Kerk moet Nieuw Beerta laten stralen
Nieuw Beerta is een bijzonder dorp. De lintbebouwing wordt beschouwd als een goed voorbeeld van bebouwing uit de bloeiperiode in de akkerbouw tussen 1850 en 1940. Met zeker 253 mensen is het ook klein. Toch telt het onder meer twee seksclubs, een buurthuis en een oud kerkje. En juist dat kerkje en bijhorende begraafplaats moeten het dorp beter op de kaart zetten. En dat in het kader van de projecten Kerken in het Groen en Landmerken die respectievelijk zijn opgezet door de stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen... Lees verder

NRC, 8 februari 2010. Hulp bepleit bij zelfdoding 70-plussers 
Folkert Jensma: Alle Nederlanders boven de 70 die het leven moe zijn, moeten met professionele hulp een einde aan hun leven kunnen maken. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil wil dat via een burgerinitiatief bereiken...De groep bestaat onder anderen uit oud-politici Hedy d'Ancona, Frits Bolkestein en Jan Terlouw, cabaretier Paul van Vliet, de juristen Eugène Sutorius en Jit Peters, en hersenwetenschapper Dick Swaab. Oprichter is Yvonne van Baarle, oud-secretaris van de Raad voor de Kunst. Ze hebben 40.000 steunbetuigingen nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De discussie over hulp bij zelfdoding loopt al jaren. Rechtsgeleerde Huib Drion stelde in 1991 voor ouderen een middel (de 'Pil van Drion') te geven waarmee ze „op aanvaardbare wijze" kunnen sterven als ze dat willen... Lees verder

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief