MECC MAASTRICHT

Funerale in overleg met marktpartijen verplaatst naar 2010

 

Enkele maanden geleden is onder de werktitel Funerale een nieuwe uitvaartbeurs gepresenteerd die in november aanstaande in MECC Maastricht haar eerste editie zou beleven. Samen met belangrijke stakeholders uit de branche is een goed conceptueel fundament neergelegd dat volop ruimte biedt om de komende jaren een zeer interessant platform te bieden aan alle partijen die actief zijn binnen de uitvaartbranche. Door enerzijds nieuwe inzichten en anderzijds de vraag van marktpartijen naar meer voorbereidingstijd, is besloten om Funerale eerst in 2010 haar eerste levenslicht te laten zien.

2009 wordt 2010

Ondanks het feit dat het nieuwe concept met enthousiasme door de branche is ontvangen (zeker na de informatiebijeenkomsten in september), trekken het economische klimaat alsook de zeer krappe voorbereidingstijd een te zware wissel om de beoogde beurs één op één al dit jaar te realiseren. In samenspraak met de markt heeft MECC Maastricht derhalve besloten de eerste editie van Funerale te verplaatsen naar 2010. “Bij iedere titel dienen wij twee belangen in acht te nemen. Dat begint met de belangen van de aanbodzijde van de markt, alsook dienen we de verwachtingen van de bezoekers te managen. Als we dan kijken naar de wijze waarop Funerale qua concept door de marktpartijen wordt geadopteerd, dan zou het ontzettend zonde zijn als we dit jaar slechts een half visitekaartje kunnen afgeven. Daar is de branche niet mee gediend en je loopt het risico dat de bezoekers voor de toekomst afhaken”, aldus een woordvoerder.

 

Commitment

Het besluit de beurs door te schuiven is bij stakeholders en reeds enkele ingeschreven exposanten met goedkeuring ontvangen. Ook zij onderschrijven het belang van een goede eerste editie en uiten lof over de lange termijn politiek van MECC Maastricht als organiserende partij. Zij hebben reeds te kennen gegeven volgend jaar zeker van de partij te zullen zijn.

 

 

Concept

Een andere reden van het doorschuiven naar 2010 ligt in het feit dat ons nieuwe geluiden en ideeën hebben bereikt, die als deze meegenomen worden in een verbreding van het concept, een absolute meerwaarde kunnen genereren. Funerale wil immers geen copy zijn van de uitvaarbeurs in Gorinchem. Het enthousiaste beursteam zal de komende weken ten volle benutten de nieuwe ideeën te integreren in het concept. Binnen afzienbare tijd zult u dan ook zeker weer van MECC Maastricht horen.


 

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl