header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


27 april 2009 t/m 3 mei 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

Deze week vanaf 30 april heel veel nieuws in de dagbladen, radio en tv over het drama op koninginnedag in Apeldoorn.

vakblad_uitvaartwezen_mei_2009 Het Uitvaartwezen, vakblad voor uitvaart-professionals, nr. 4 mei 2009. Thema: Schouwen en overledenenzorg
In het tijdschrift o.a. de rubrieken: Varia, Portret, NUVU-nieuws, Productnieuws, Verenigingsnieuws, Agenda en een aantal artikelen o.a.:
Hart voor de Zaak
Geja van de Wetering startte in 2001 een bedrijf in overledenenzorg. Inmiddels geeft ze workshops en heeft zij een column in een huis-aan-huisblad. Ook een belangrijk wapenfeit: zij stond aan de wieg van de eerste koelplaat voor baby's.
Beetje minder celstof graag
Milieu is geen item in de overledenenzorg. Maar minder celstof matjes gebruiken zou een berg schelen. En de laatste kleding? Liefst biologisch afbreekbaar!

De Stentor, 3 mei 2009. Grote Kerk centrum van rouw om slachtoffers
Henk van ‘t Veen: Cor en Anneke Kaufman branden een kaarsje in de Grote Kerk aan de Loolaan. Meteen nadat voorzitter Marjolein van den Bus van de kerkraad van de Grote Kerk zich de omvang van de ramp realiseerde, besloot ze de deuren van de kerk open te zetten. "We moesten er zijn voor de mensen. Niet alleen toen de dag met de honderdjarigen nog als een feest begon maar ook toen er zoveel verdriet was."..... Lees verder

Psychologie, 3 mei 2009. Omgaan met rouw
Frank Ruiters: Als je te maken krijgt met verlies van geliefde personen of een drastische wijziging in je levensloop door verlies van je baan bijvoorbeeld, heb je tijd nodig om hiermee goed om te kunnen gaan. Ieder reageert op zijn eigen manier op het verlies. De reacties kunnen dus sterk uiteenlopen. Accepteer het verlies en ga met je gevoelens aan de slag. Het ontkennen van negatieve emoties kan op een later moment tot lichamelijke klachten leiden. Er zijn verschillende manieren om je emoties te uiten of plaats te geven... Lees verder


PZC, 29 april 2009. Kerkhof Stoppeldijk krijgt opknapbeurt
Harold de Puysseleijr: De stichting Begraafplaats Stoppeldijk wil de begraafplaats van deze parochie in Vogelwaarde een opknapbeurt geven. Aanleiding is het voornemen om een groot aantal graven op het oude gedeelte van het kerkhof bovengronds te ruimen omdat de grafrechten niet zijn verlengd. Het bestuur van de stichting heeft bij de stichting Landschapsbeheer Zeeland advies ingewonnen om te bekijken of er waardevolle grafmonumenten zijn. Dat geldt volgens Landschapsbeheer zeker voor het bakstenen baarhuisje dat vermoedelijk uit de negentiende eeuw dateert.... Lees verder


Nieuwsblad voor Castricum, 29 april 2009. Geen geld voor restauratie van monumentaal graf
In het kader van het 100-jarig bestaan van de locatie Duin en Bosch van GGZ Dijk en Duin is het plan opgevat om het sterk vervallen graf van dr. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur van Duin en Bosch, en dat van zijn zoon, te restaureren. Dat plan nu hangt aan een zijden draadje. Het eerder voor een opknapbeurt door GGZ Dijk en Duin uitgetrokken budget is ingetrokken. Dr. J.W. Jacobi was één van de prominente figuren tijdens de bouwperiode van de psychiatrische inrichting..
.

Elsevier, 28 april 2009. Draag gewoon zwarte kleren bij een begrafenis!
Waarom zou je door de keuze van je kleren niet laten zien dat je doordrongen bent van de ernst van de situatie? Binnenkort moet ik naar een teraardebestelling, zoals mijn ouders dat nog vaak noemen, en ik zie nu al op tegen de hoeveelheid verkeerd geklede mensen die ik daar zal treffen. De laatste keer dat ik zo'n gelegenheid bezocht, was ik de enige die donker gekleed was. Dat trok behoorlijk veel bekijks. Verder waren er namelijk alleen maar mensen in lekker makkelijke vrijetijds-outfit.
Kaki slobberbroeken, bonte truien, spijkergoed, alsof ze zo bij de televisie waren weggewandeld. ‘O shit zeg, we moeten nog naar de begrafenis van oom Piet.' En hup, zo de Opel Astra in. Want waarom zou je je uitsloven?..... Lees verder


De Stentor, 28 april 2009, Heerde krijgt graven moslims
Minke Schuthof: De begraafplaats Engelmanskamp in Heerde krijgt een islamitisch gedeelte. Vijf graven worden vrij gehouden voor mensen die met hun hoofd naar het oosten begraven willen worden. Een inwoner van Heerde had de gemeente vanwege zijn religieuze overtuiging gevraagd of dit mogelijk was. Iemand die moslim is, moet worden begraven met het gezicht gericht naar het oosten.... Lees verder


De Stentor, 28 april 2009. Gedenkteken voor nabestaanden
Er komt een algemeen gedenkteken op begraafplaats Kranenburg. Het gedenkteken moet nabestaanden die geen duidelijke herinneringsplek hebben, een gelegenheid bieden om hun naaste te gedenken. Uit onderzoek van de gemeente is in 2007 gebleken dat bij Zwollenaren behoefte bestaat aan zo'n gedenkteken. Het college van B en W heeft hier nu 25.000 euro beschikbaar voor gesteld..... Lees verder


Md weekly, 28 april 2009. Werkgever moet ruimte en hulp bieden bij rouwverwerking
Werknemers zouden meer ruimte moeten krijgen voor rouwverwerking wanneer iemand uit de naaste omgeving overlijdt. Bedrijven kunnen hulp bieden in de vorm van een rouwprotocol of een contactpersoon. Dat zegt Maria de Greef, directeur van het Bureau voor Verlies en Rouw. Wanneer een naaste overlijdt, raakt het leven van de werknemer ontwricht. Vaak gaat dat gepaard met (langdurige) verminderde arbeidsproductiviteit...


Volkskrant, 27 april 2009. Metaalafval na crematie goed voor goede doelen
Het metaalafval dat overblijft na een crematie levert steeds meer geld op. De opbrengst van het schroot van protheses, gouden tanden en kunstheupen wordt door de Landelijke Vereniging van Crematoria geschonken aan goede doelen. Dat meldt secretaris Henry Keizer van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Het afgelopen jaar is de opbrengst van het edel- en chirurgisch metaal gestegen naar ruim 200.000 euro. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 1996, toen met deze manier van inzamelen werd begonnen.... Lees verder

Amstelveens nieuwsblad, 27 april 2009. Humanitas Steun bij Rouw
Een rouwproces na het overlijden van een dierbare is heel individueel. Toch is het goed om het niet uitsluitend als individu door te maken. In veel gevallen is er vlak na het overlijden nog wel hulp en steun vanuit de directe omgeving te verwachten, maar na een aantal maanden valt die steun meestal weg. Men gaat er dan vaak ten onrechte van uit dat de rouwende het verlies wel verwerkt zal hebben. Bovendien krijgt degene die rouwt vaak na verloop van tijd het gevoel dat hij of zij de omgeving er niet mee "lastig" mag vallen en het verder alleen moet doen.
Humanitas Amstelland organiseert daarom een lotgenotengroep Steun bij rouw.....


Md weekly. 27 april 2009. Uitvaarten moeten milieuvriendelijker worden
Crematies en begrafenissen kunnen veel milieuvriendelijker. Uitvaartondernemers en nabestaanden houden nauwelijks rekening met de gevolgen van een uitvaart voor het milieu. Zo worden er steeds vaker kunststof spullen mee begraven of verbrand, wat voor het milieu schadelijke gevolgen heeft. In de uitvaartbranche worden wel regels opgesteld om groener te werken. Zo moeten alle crematoria vanaf 2012 een moderne filterinstallatie hebben. En in 1998 zijn in het lijkomhulselbesluit eisen vastgesteld voor kisten. Maar verbranding of vertering van spaanplaatkisten en lijm zorgen nog altijd voor uitstoot van giftige stoffen. Verder is niet duidelijk wat de consequenties zijn van het begraven van kunststof kleding en niet-verteerbare spullen die mee worden begraven. Uitvaartondernemer Erik Schrama vindt dat uitvaartondernemers zich meer bewust moeten worden van de gevolgen van hun werk.....


Z24.nl, 27 april 2009. Hollandse ovens

Overal ter wereld worden mensen gecremeerd in Nederlandse ovens. De Haagse Facultatieve Groep is wereldmarktleider in verbrandingsovens. Henry Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep', is dol op wetten en regels. Want hoe strenger de wet- en regelgeving in een land op het gebied van crematieovens, des te groter de kans is dat ze bij de Facultatieve uitkomen. Chinese toestanden "In gebieden waar wetgeving en controle nog in de kinderschoenen staan, zoals China en Zuid-Amerika, zitten veel meer aanbieders... Lees verder

 

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief