Samenvatting gepubliceerde bindende adviezen.

Crematoria


Klacht 59

Afgesproken was dat voorafgaand aan de auladienst in het crematorium de belangstellenden nog afscheid konden nemen. Omdat de stoet te laat bij het crematorium aankwam kon het afscheid nemen slechts beperkt plaatsvinden.
Het draaiboek voor de afscheidsdienst was in onvoldoende mate door de ondernemer bezien op beschikbare tijd, waardoor tijdens de dienst deze voortijdig moest worden afgebroken aangezien de gereserveerde tijd verstreken was en de volgende dienst moest beginnen.
Naar de mening van de ombudsman had de ondernemer hier zorgvuldiger moeten zijn aangezien de afscheidsdienst erg belangrijk is in het rouwproces.
De kosten van het crematorium komen in deze klacht voor rekening van de ondernemer
(Naar volledige uitspraak)

Klacht 60
Voor de crematiedienst werden slechts weinig belangstellenden verwacht, reden voor de ondernemer om de familiekamer van het crematorium als ruimte voor de dienst voor te stellen. Hoewel er iets meer belangstellenden kwamen dan verwacht is toch besloten om niet in de (grote) aula de dienst te houden, maar in de familiekamer.
Helaas was de geluidsinstallatie niet voldoende. Volgens klager was het niet of nauwelijks te horen welke muziek er werd afgespeeld, hoewel de ondernemer en het crematorium tevoren hadden gecontroleerd of het geluidsniveau voldoende was.
Het crematorium gaf aan dat de boxen in de familiekamer slechts bedoeld waren om achtergrond muziek ten gehore te brengen
Klager in het gelijk gesteld.
(Naar volledige uitspraak)

Uitvaartverzorging

Klacht 67.

Overledene was thuis opgebaard, maar de volgende morgen belde klager al naar de ondernemer dat de ondernemer moest komen. Er is toen besloten om de reeds neergelegde hoes te sluiten, maar dat lukte niet geheel.
Niettemin oordeelde de ondernemer dat wel voldoende en werd de kist gesloten.
Hierdoor was iedere visuele controle op de overledene niet meer mogelijk. Omdat de overledene in het ziekenhuis vanwege behandeling en medicatie veel vocht had opgehoopt had de ondernemer in dit geval extra alert moeten zijn. De controle op de opbaring was uitsluitend visueel op afstand; onder de kist werd niet gecontroleerd.
Gevolg: lekkage tijdens opbaring en bij uitdragen uit de woning met beschadiging van de vloerbedekking.
De ombudsman is van mening dat de ondernemer in de controle tekort is geschoten en daardoor verantwoordelijk is voor de ontstane schade.
(Naar volledige uitspraak)

Klacht 71.
Voor afscheidsdienst in de kerk werd geconstateerd dat de kist (lichtelijk) beschadigd was. Volgens klager was de beschadiging dermate dat de totale kosten van de kist gecrediteerd moesten worden. De ondernemer geeft aan dat de beschadiging gering was, ter plekke vrijwel onzichtbaar hersteld en dat een kleine compensatie voldoende was.
De ombudsman volgt de mening van de ondernemer en wijst de klacht af.
(Naar volledige uitspraak)

Klacht 72.
Klager wenste een vergaande specificatie van het in rekening gebrachte basistarief. De ondernemer heeft uitputtend aangegeven welke diensten/verstrekkingen in het basistarief zijn opgenomen. De door klager gewenste vermelding van de daarbij behorende bedragen kon de ondernemer niet geven omdat de kosten per verstrekking niet worden bij gehouden. Volgens het Keurmerk behoeft een ondernemer een zodanige verantwoording ook niet bij te houden. De klacht werd afgewezen.
(Naar volledige uitspraak)

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief