Make a Memory maakt die foto's voor de ouders van die kinderen. Juist aan het eind van een ziekbed of rond het overlijden zijn de ouders of de omgeving zelf niet in staat om goede en mooie foto's te maken. Omdat het in verreweg de meeste gevallen gaat om pasgeboren kindjes zijn het vaak de eerste én de laatste foto's die er gemaakt kunnen worden. Er is geen tweede kans.

Die foto's die de Stichting levert onderscheiden zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van
de foto's die ziekenhuispersoneel en in voorkomende gevallen ouders zelf kunnen maken. Ze geven de ouders in elk geval een zo prettig mogelijke, blijvende herinnering aan hun kind maar bieden ook troost en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies.

Make a Memory werkt op ideële grondslag. Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan het
ontvangen van foto's van Make a Memory. Het landelijke netwerk van fotografen dat zich inzet voor de Stichting werkt op vrijwillige basis en alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de telefonische coördinatie, het uitzetten van de opdrachten en de administratieve en fotografische verwerking. Bij het toesturen van de foto's en het contact met ouders wordt maximale privacy gewaarborgd.

Make a Memory is dag en nacht bereikbaar en streeft naar een dagelijkse 24-­‐ uurs inzetbaarheid
van fotografen.

Graag maken wij u erop attent dat Stichting Make a Memory in november 2013 alweer vijf jaar
bestaat.
Om dit eerste jubileum te vieren en haar werk voort te kunnen blijven zetten organiseert Make a
Memory op zondagavond 8 december aanstaande een fundraising evenement.
Het succes van de Stichting van de afgelopen vijf jaar laat immers onverlet dat ze sponsoren nodig zal blijven hebben om te kunnen blijven voldoen aan het nog altijd gestaag toenemende aantal oproepen (inmiddels twee tot drie per dag!).

Het jubileum valt samen met de zogenaamde 'Wereldlichtjesdag' op zondag 8 december 2013. De 'World Wide Candle Day' ontstond in 1997 in de Verenigde Staten en sindsdien worden elk jaar op de tweede zondag in december om 19:00u (onafhankelijk van de tijdzone, dus verspreid over de hele wereld elk uur) kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
Het thema haakt goed aan bij het vrijwilligerswerk en het vormt daarom het vertrekpunt van de jubileumavond van Make a Memory.

Vanuit vijf academische ziekenhuizen in Nederland zal licht worden gedragen naar theater De Schalm in Veldhoven waar het zal worden vermenigvuldigd over 100 kaarsjes die door evenzoveel kinderen naar binnen gedragen zullen worden. De komst van het licht vormt het startpunt van een prachtige jubileumshow met zang, dans en optredens van een aantal bekende artiesten.
Op het moment van schrijven zijn zangeressen Frederique Spigt, Rafaela en Jennifer Ewbank,
singer-­‐songwriter J.W. Roy en saxofonist/bandleider Bertus Borgers, Wensmuziek en het DeDe
Danceballet bevestigd; het volledige programma volgt zo spoedig mogelijk op de website:
www.makeamemory.nl.


De presentatie van de show is in handen van TV-­‐persoonlijkheid Anita Witzier.

Tot op heden heeft Make a Memory nooit de publiciteit in de media -­‐ geschreven pers, radio of
televisie -­‐ opgezocht. Maar met het bereiken van haar eerste vijfjarige jubileum en het
fotograferen van gemiddeld twee tot drie kinderen per dag heeft de stichting haar bestaansrecht
bewezen. Het werk van Make a Memory is het spreekwoordelijke 'point of no return' ruimschoots
voorbij en heeft publiciteit nodig om haar werk te kunnen voortzetten.
Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar, al dan niet directe omgeving wel eens te maken (gehad) met
het overlijden van kinderen. In kranten en tijdschriften, publieke en commerciële media (radio en
tv) wordt daar echter maar weinig over gerept.
Wellicht is dit jubileum, in combinatie met 'Wereldlichtjesdag' een aanleiding dit onderwerp eens
nader te belichten.

Flyer jubileumfeest Make a Memory (pdfdownload hier)

Make a Memory 5 jaar persbericht

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief