header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Corrie_Wolters ‘Ervaringen rond sterven en dood'

Om ze niet te vergeten en als herkenning voor nabestaanden schreef zij ze op. De Almelose Corrie Wolters verzorgt uitvaartplechtigheden en hoort in haar werk veel verhalen van nabestaanden die aangeven dat het leven groter is dan dit leven. Ze bundelde deze persoonlijke verhalen in haar boek ‘Ervaringen rond sterven en dood' dat donderdag 18 juni wordt gepresenteerd.
Een ernstig zieke vrouw ziet een paar keer haar overleden man heen en weer voor het huis lopen. Omstanders die zien dat er iets in het licht verandert als zij bij een stervende zitten of een bepaalde glans op het gezicht zien van een stervende. Of een stervende die strak naar iets blijft kijken op het moment dat hij overlijdt. Achterblijvenden die gestorvenen terug zien. Maar dan op een fijnstoffelijke manier, minder materieel.

Indrukwekkende verhalen van nabestaanden die Corrie persoonlijk werden verteld tijdens de bezoeken die ze bracht aan nabestaanden na een uitvaart. "Omdat het er veel werden, ben ik ze gaan opschrijven. Ook om ze niet te vergeten." De verhalen staan eigenlijk symbool voor meer van dezelfde verhalen die ze vaker hoorde en ook overal op de wereld voorkomen.
"Het maakt deze mensen niet uit of het wel of niet wetenschappelijk te verklaren is. Het ‘overkomt' hen en op momenten dat ze er niet op verdacht zijn."

Bijna Dood Ervaringen zijn een interessante materie voor wetenschappers. "Meerdere wetenschappers zeggen na onderzoek te hebben gedaan naar Bijna Dood Ervaringen dat de hersenen een schakel zouden zijn tussen jou als mens en je bewustzijn, dus dat daarnaast een buitenlichamelijk bewustzijn kan zijn. Mensen die beseffen dat er meer is dan dit leven, zijn vaak ook niet bang voor de dood. En het kan een andere kijk op het leven geven."
De ervaringen in haar bundel zijn niet alleen van mensen die een bepaald geloof aanhangen of daarmee zijn opgevoed. "Ik vind het juist zo mooi dat dergelijke ervaringen niet afhankelijk zijn van status en/of een godsdienst. Iedereen kan iets dergelijks meemaken. Het past ook wel bij mij. Ik pas ook niet in een hokje."

Ze omschrijft religieus dan ook als het besef dat het leven groter is dan dit leven. Haar hele leven is ze al bezig met diepzinnige vragen. "Vroeger als kind had ik al deze belangstelling. Maar meisjes mochten vroeger geen theologie studeren." Nu is ze met haar werk concreet met deze belangrijke levensvragen bezig. "Het verdriet van nabestaanden neem ik niet mee, maar wel alles wat zij rond dit sterven en wat eraan voorafging hebben beleefd en de manier waarop zij tegen het leven aankijken. Daar geef ik tijdens de uitvaart vorm aan, zodat zij er zich in herkennen en ermee verder kunnen. En hen die ervaringen hebben beleefd die aangeven dat 'dood' niet zomaar 'dood' is zou ik willen zeggen: 'neem jezelf serieus, ook al heb je verder geen antwoorden'."

‘Ervaringen rond sterven en dood'
ISBN/EAN: 978-90-810159-3-6

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief