Beplanting op een graf

open veld begraafplaats

Beplanting op een begraafplaats

De grafbeplanting wordt gevormd door de vaak losse bloemen op 't graf en de vaste planten en struiken die rondom het graf zijn geplant. Voorwaarden aan de grafbeplanting staan beschreven in de gemeentelijke verordening grafbeplanting.

7. 1 Eisen aan grafbeplanting

Elke gemeente heeft een verordening voor grafbeplanting. Hierin staan allerlei eisen inzake de grafbeplanting. Deze verordening is gratis verkrijgbaar bij de gemeente waarin de begraafplaats is gelegen. Ook bij bijzondere c.q. particuliere begraafplaatsen moet u meestal toestemming vragen voor een bepaald soort grafbeplanting. Bijvoorbeeld of er eenjarige of meerjarige planten zijn toegestaan en welke struiken wel en niet mogen. Bomen op het graf worden vrijwel nergens toegestaan, omdat deze schade of overlast kunnen geven voor de naastgelegen graven. Veel (gemeentelijke) begraafplaatsen hebben een eigen reglement dat binnen de gemeente per begraafplaats kan verschillen.

7. 2 Struiken en bomen op de begraafplaats

Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om herinnerings- of gedachtenis struiken en/of bomen te planten. Deze struiken en bomen worden geschonken aan de begraafplaats, soms voorzien van een naambordje van de schenker c.q. overledene. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dient u vooraf contact op te nemen met de eigenaar en/of beheerder van de begraafplaats.

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.