Agenda

Leeuwarden. Huizum begraafplaats: Poeziemanifestatie Dichter bij de Dood
Zaterdag 28 Augustus 2021, 14:00
Op zaterdag 28 augustus 2021 wordt op het kerkhof van Dorpskerk Huizum een monument onthuld voor het Naamloze Kind.
Drie dichters hebben zich bereid verklaard om van deze onthulling een gedenkwaardige bijeenkomst te maken.
Tot midden jaren zestig van de vorige eeuw werden kinderen, die dood geboren werden of kort na de geboorte overleden waren, anoniem begraven in een collectief graf.
Vroeger werd er niet over kindersterfte gesproken, meestal werd de doodgeboren baby naamloos begraven terwijl de moeder nog in het kraambed lag.
Vaders, die zelf hun zoontje of dochtertje moesten begraven, kregen te horen: je moet je maar redden.
Of het kind werd meegenomen en anoniem begraven zonder dat de ouders op de hoogte gesteld werden waar het kind begraven was.
Juridisch bestonden deze kinderen niet, ook in het trouwboekje mocht de naam niet vermeld worden.
Ouders werden geacht hier niet over te praten, over te gaan tot de orde van de dag en door te gaan met hun leven alsof het kind niet bestaan had.
Met dit monument wil Dorpskerk Huizum familieleden van naamloze kinderen een herdenkingsplek bieden.

Programma
• Opening door Peter de Haan, voorzitter Dorpskerk Huizum
• Twee gedichten door Atze van Wieren
• Gedicht door Melvin van Eldik
• Muzikaal intermezzo door Melvin van Eldik
• Gedicht door Monique Buising
• Toespraak Meindert Tangerman, voorzitter vrijwilligers Hôf
• Toespraak Professor Jan Jaap Erwich (RUG)
• Onthulling Monument voor het Naamloze Kind
• Pauze
• Gedicht door Atze van Wieren
• Gedicht door Melvin van Eldik
• Gedicht door Monique Buising
• Bijdrage door Peter de Haan over de dodenakker
• Muzikaal intermezzo door Melvin van Eldik
• Dankwoord
• Nazit
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Voor meer informatie zie bijgaande flyer (pdf).

Feel free om de flyer onder jullie eigen netwerk te verspreiden!

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl