Agenda

TV NPO 2: Als Maria lacht, over een waardig leven
Maandag 01 Februari 2021, 20:30 - 21:30
De 25-jarige Mara heeft de ziekte van Ulrich, een bindweefselziekte die je spieren doet verslappen. Ze zit in een rolstoel en wordt 24 uur per dag door haar ouders verzorgd. Na een periode waarin ze volledig afhankelijk is van beademingsapparatuur, begint ze te twijfelen aan de kwaliteit van haar leven. Zonder dat haar ouders het weten, overlegt ze met haar huisarts en de psycholoog om te onderzoeken of euthanasie voor haar mogelijk is. Haar wens om te sterven zorgt voor onenigheid in het gezin.
Locatie TV Npo 2