bloem De symboliek van bloemen
Door de eeuwen heen wordt aan bloemen een symbolische betekenis gegeven. In de grafcultuur worden bloemen gebruikt om emoties te vertolken. De bloem is het symbool van levensvreugde en groei. In de christelijke symboliek staat de bloem voor de ziel. Zoals de bloem haar hart opent naar het zonlicht, zo opent de mens zijn ziel voor God.

In deze serie wordt ingegaan op de symbolische betekenis van specifieke bloemen.


papaver3

Papaverbol
Oorspronkelijk het symbool van de god Hypnos, de god van de slaap. Later het 'christelijke' symbool van de gelukzalige tijdelijke slaap. Wie dood was 'sliep' immers tijdelijk in de gelukzalige wetenschap dat op de dag der wederopstanding eenieder gewekt zal worden door trompet- en hoorngeschal.


 

passiebloem

Passiebloem
De drie stempels symboliseren de kruisnagels, de driekleurige krans rondom het bestuivingsorgaan symboliseert de doornenkroon en het gesteelde vruchtbeginsel is het symbool van de kelk des Heren.

 


afgeknrsRoos
De roos heeft vele betekenissen, zij staat voor liefde, maar ook voor de vergankelijkheid van het leven. De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven. Soms is een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam. De bloem komt in de symboliek met en zonder doornen aan een steel of aan een tak voor. In de christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd.
De vijf blaadjes van de roos worden verwijzen in de symboliek naar de vijf wonden van Christus en zijn dan ook het teken van martelaarschap.


zonnebloem tijnje Zonnebloem
De zonnebloem staat altijd met de bloem naar het zonlicht gedraaid. Het is het symbool van het gezicht dat altijd naar het licht (Christus) is gedraaid.

 


algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief