header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Publicatie van het Keurmerk op ConsuWijzer met het rapportcijfer tien biedt consumenten de absolute zekerheid dat het Keurmerk objectief, betrouwbaar en onafhankelijk is en dat de diensten die gecertificeerde uitvaartondernemingen aanbieden, voldoen aan de belofte die het Keurmerk inhoudt.

Het Keurmerk Uitvaartzorg is in maart 2007 in het leven geroepen. De aanleiding was om het kwaliteitsniveau van de uitvaartbranche in het algemeen en het werk van de uitvaartondernemers in het bijzonder een impuls in transparantie en betrouwbaarheid te geven, door een objectieve externe toetsing voor de klanten.

Het Keurmerk staat open voor uitvaartondernemingen die uitvaarten volledig verzorgen en minstens één jaar bestaan en actief zijn. Uitvaartondernemingen die in aanmerking willen komen voor het Keurmerk worden gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Alleen als op alle punten wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de uitvaartzorg, wordt het Keurmerk toegekend. Jaarlijks wordt na de eerste toekenning het kwaliteitsniveau opnieuw gecontroleerd. Er wordt steeds per periode van 3 jaar gecertificeerd.

In totaal hebben nu 113 uitvaartondernemingen het Keurmerk Uitvaartzorg. Deze ondernemers voeren samen circa 80% van alle uitvaarten in Nederland uit. Nog eens 3 bedrijven doorlopen nu de aanvraagprocedure. Alle leden van de nieuwe Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) moeten de aanvraagprocedure in 2010 hebben doorlopen.

Het beschermen van de consument – (potentiële) opdrachtgever van een uitvaart – is het hoofddoel van het Keurmerk Uitvaartzorg. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de uitvaartverzorging. Een keurmerkhouder werkt met zes inzichtelijke zekerheden: heldere afspraken over uitvoering; transparante kostenbegroting; goede organisatie van de uitvaart; bekwaam personeel; doelmatige klachtenafhandeling; en onderzoek naar klanttevredenheid.

Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden: van direct na een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en eventuele reacties na de uitvaart. De voordelen voor de consument zijn de zekerheden zoals verwoord in de keurmerkeisen: gewaarborgde kwaliteit, dus geen zorgen.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief