header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Een graf in de vrije natuur
In een prachtig bosgebied in het agrarisch Peellandschap zijn op landgoed Weverslo de voorzieningen gereed om een graf in de vrije natuur te kiezen. Overledenen kunnen er voor onbepaalde tijd een laatste rustplaats vinden. Er zijn in het natuurbos steeds vrije plekken beschikbaar waaruit gekozen kan worden. De graven liggen op ruime afstand van elkaar. Eerlijkheid en eenvoud zijn de kenmerken. Ruimte, rust en privacy bepalen het beeld. De plekken zijn allemaal gesitueerd bij of rondom toekomstbomen. Dat zijn markante bomen waarvan de verwachting is dat die nog een groot aantal jaren zullen blijven staan. Er is alle ruimte om aan speciale wensen zoals een familiegraf of een combinatie van een graf en een urnengraf te voldoen. Het is ook mogelijk om een graf te reserveren.

Bos en natuur bepalen het beeld
Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de aarde. Alleen duurzame materialen die zonder problemen weer opgenomen worden door de natuur vergezellen het lichaam. Een natuurbegraafplaats is bij uitstek een plek om te bezinnen en te gedenken. In de natuur krijgen verhalen en herinneringen alle kans om te gedijen. Grafmarkeringen zullen hooguit bestaan uit een gedenkboom of een houten gedenkteken in de vorm van bijvoorbeeld een boomstronk of een houten sculptuur. Zo blijft het bos natuurlijk. Voor grafstenen of grafkeien is er geen plaats, omdat die ook nu van nature niet in het bos voorkomen. Door het planten van gedenkbomen blijft het bos zich ook steeds verjongen en vernieuwen. Het behoud en de verdere ontwikkeling van de natuurkwaliteit en natuurbeleving van het gebied gaan zo hand in hand met de mogelijkheid tot natuurbegraven. Een keuze voor een natuurgraf is daarmee ook een bijdrage aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van het bos, de natuur en het agrarische Peellandschap.

Natuurbegraafplaats Weverslo houdt op zondag 30 mei as. van 10.00 tot 16.00 uur open dag. Iedereen die meer wil weten over natuurbegraven en kennis wil maken met de mogelijkheden op Weverslo is welkom. Voor meer informatie www.weverslo.nl

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief