header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

demonstratie_kistdragen)Yarden_opendag_18-04-2010

Almere, 18 april 2010

Belangstelling voor uitvaart groeit: 10.000 bezoekers voor Open Dag Yarden uitvaartcentra

UITVAARTONDERZOEK: 87% RESPONDENTEN SPREEKT THUIS OVER PERSOONLIJKE WENSEN UITVAART

Het uitspreken van persoonlijke wensen voor een begrafenis of crematie komt steeds meer uit de taboesfeer. Maar liefst 87% van de respondenten geeft aan hier thuis over te spreken. Dat blijkt uit onderzoek van Yarden Uitvaartorganisatie, uitgevoerd door research & consultancy bureau MarketResponse, onder 600 bezoekers van de landelijke Open Dag die vandaag werd gehouden. De belangstelling voor de gang naar het hiernamaals is groeiende: circa 10.000 mensen bezochten één van de 36 uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen die hun deuren openden.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden – 52% - bekijkt de uitvaart nog vrij traditioneel: 39% van de respondenten geeft aan een eenvoudige uitvaart te willen, 13% kiest voor een ingetogen sfeer. 16% van de ondervraagden wil een feestelijke sfeer. De overige respondenten noemen kleurrijk (12%), Bourgondisch (6%), religieus (6%) of spiritueel (5%) als de gewenste sfeer. Slechts 3% van de mensen weet het nog niet.

Hoewel nog steeds populair (40%), willen de meeste respondenten geen koffie en cake meer laten serveren tijdens hun uitvaart. 19% wil graag tapas en rosé, 15% een high tea, 11% bier en bitterballen en 9% kiest voor een heel exclusief buffet met champagne en toast. 6% van de respondenten moet nog even nadenken over wat er zal worden voorgeschoteld.

Veel Nederlanders willen graag iets meenemen in hun kist. Bijvoorbeeld tekeningen van kinderen of kleinkinderen (32%), foto's van dierbaren (20%), een aandenken aan een hobby (7%), een mobiele telefoon (4%) of sieraden (2%). 20% van de respondenten wil niets meenemen in zijn of haar kist, 16% geeft aan het niet te weten.

Vooral ouderen kijken nog traditioneel naar hun uitvaart. Zo zijn koffie en cake vooral populair bij ouderen en tapas en rosé bij jongeren. Ouderen kiezen vaker voor een eenvoudige uitvaart, waar jongeren kiezen voor feestelijke en kleurrijk. Ook nemen ouderen bij voorkeur niets mee in hun kist. Jongeren willen dat wel graag.

Over Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden. De ambitie van Yarden is helder, dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Niet voor niets is het motto van Yarden 'Iedere uitvaart uniek'. Door uitvaartwensen centraal te stellen wil Yarden dat mensen zich bewust worden van hun wensen – en dat ze deze gaan vastleggen. Immers hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de klant dat wil. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun nabestaanden. Yarden weet uit ervaring dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn zodat dit een positieve bijdrage levert aan de rouwverwerking.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief