header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
logo_Yarden_iedere_uitvaart_uniek

 

 

 

 

Almere, 30 maart 2010


Nazorg na Overlijden, Noodzakelijk of overbodige luxe?

Yarden Symposium groot succes

Op zaterdag 27 maart was Hotel Theater Figi te Zeist het toneel voor het drukbezochte Yarden Symposium Nazorg. Van heinde en verre kwamen geïnteresseerden, hulpverleners en aanbieders op het gebied van Nazorg naar Zeist om hun meningen te delen met andere aanwezigen en zich tijdens lezingen, workshops en op de informatiemarkt te laten informeren over de verschillende manieren van invulling van nazorg.

Nazorg na overlijden is noodzakelijk

In de plenaire debatten leidde Jacobine Geel de discussie over de noodzakelijkheid van nazorg na overlijden. Trudy van Gils (trainer Verlies en Rouw), Peter Buisman (voormalig hoofdbestuurslid Yarden Vereniging) en Peter van Wageningen (directie voorzitter Yarden) lichtten hun visie op nazorg toe, waarbij meningen vanuit de zaal werden gepeild.

Na heftige discussie werd toch nagenoeg unaniem aangegeven dat nazorg na overlijden noodzakelijk is. De vraag die vervolgens rees was waar de verantwoordelijkheid ligt. Immers 142.000 mensen overlijden jaarlijks. Hierdoor hebben zo’n 250.000 van de 6,5 miljoen mensen uit de beroepsbevolking te maken met een ingrijpende verliessituatie. Na een verlies door overlijden meldt ruim 40% van die 250.000 mensen zich voor enige tijd of een langdurige periode ziek. Dit zijn ongeveer 100.000 mensen op jaarbasis. Ligt de verantwoordelijkheid voor het doorverwijzen naar aanbieders van nazorg dan bij bijvoorbeeld werkgevers, overheid, ziektekostenverzekeraars of uitvaartorganisaties. Yarden heeft aangegeven dat uitvaartorganisaties een rol zouden kunnen spelen. Onder de bezoekers waren er uitvaartorganisaties die aangaven al aan nazorg te doen door middel van het aanbieden van literatuur.

 

De uitvaartverzorger als wegwijzer

Geopperd werd dat uitvaartorganisaties de rol van bewegwijzering op zich zouden kunnen nemen. Het wordt doorgaans op prijs gesteld als uitvaartverzorgers zo’n zes weken na de uitvaart contact opnemen met nabestaanden. Zij zouden in een gesprek kunnen peilen hoe nabestaanden ervoor staan. Blijkt de wens te bestaan om hulp op praktisch gebied (denk bijvoorbeeld aan afhandelen van post) of op emotioneel gebied (met bijvoorbeeld ritueelbegeleiders of rouwdeskundigen) te bestaan, dan kan de uitvaartverzorger de nabestaanden van gewenste adresgegevens voorzien.

Yarden onderzoekt haalbaarheid nazorg

In navolging op de uitkomsten van de plenaire sessies van het Yarden Symposium Nazorg, onderzoekt Yarden of nazorg kan worden opgenomen in haar dienstenaanbod en zo ja, op welke manier.

Yarden

Yarden is van mening dat haar maatschappelijke betrokkenheid verder dient te gaan dan alleen het verzekeren en verzorgen van de uitvaart zelf. Daarom doet Yarden meer. Dit doet Yarden onder andere via Yarden Vereniging. De vereniging organiseert allerlei activiteiten die het nadenken over ‘de dood’ stimuleren.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief