trimbos_instituut113_online

Trimbos-instituut start onderzoek naar forum 113Online

Kan hulp aan nabestaanden zelfmoord beter?

Utrecht, 1 maart 2010. Kan online lotgenotencontact helpen bij de verwerking van het verlies van een naaste door zelfmoord? Dat is de belangrijkste vraag van het Trimbos-instituut bij het onderzoek naar het 113Online forum voor nabestaanden van zelfmoord. Nabestaanden van iemand die zelfmoord heeft gepleegd, lopen grotere kans in een sociaal isolement te raken, hebben vaker gezondheidsklachten en hebben meer problemen met rouw dan bij andere doodsoorzaken het geval is. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulp aan nabestaanden zo nodig verbeterd worden.

Jaarlijks plegen 1500 mensen in Nederland zelfmoord. Nog altijd rust er een taboe op zelfmoord en op het praten hierover. De nabestaanden van mensen die zelfmoord hebben gepleegd voelen zich - vaker dan bij andere doodsoorzaken - verantwoordelijk voor het overlijden, schamen zich of voelen zich in de steek gelaten. Tevens ontvangen zij minder sociale steun en is hun gezondheid soms minder goed dan van andere nabestaanden.
Verder dreigt de familie na een zelfmoord uiteen te vallen als gevolg van al eerder bestaande psychische, sociale en/of relationele problemen binnen de familie of het gezin. Kinderen van een suïcidale ouder lopen zelf een verhoogd risico op suïcidaliteit.

Om deze nabestaanden beter te kunnen helpen, onderzoekt het Trimbos-instituut of het helpt om lotgenoten te ontmoeten op het forum. Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit op de site www.113Online.nl. Deze website richt zich op suïcidale mensen, maar ook op hun naasten en nabestaanden. Zo kunnen nabestaanden op de site terecht voor informatie, krijgen ze informatie over wat zelfmoord met je doet en is er een forum voor lotgenotencontact.

Het onderzoek richt zich op nabestaanden van 18 jaar en ouder die een kind, partner, ouder of andere dierbare hebben verloren aan zelfmoord. Zowel mensen die recent een familielid hebben verloren als mensen bij wie het al langer geleden is, kunnen meedoen aan het onderzoek. Nabestaanden die meer informatie willen of mee willen doen aan het onderzoek, surfen naar de pagina 'Ik ben nabestaande' van www.113online.nl . Het Trimbos wil zo veel mogelijk nabestaanden bereiken en nodigt mensen via sociale media zoals Hyves, Linkedin en Twitter uit om mee te doen aan het onderzoek.

Het onderzoek start 1 maart 2010. De resultaten worden in 2011 verwacht.

   

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl