header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


marian_van_der_veen

Het Moment breidt haar team uit met een vierde trainer. Naast Henriëtte van den Brand, die vanaf 2007 verbonden is als trainer aan Het Moment, is onlangs Marian van der Veen toegetreden tot het team.

Het Moment ziet in Marian van der Veen een waardevolle aanvulling van haar trainersteam. Evenals Henriëtte is Marian een trainer met praktijkervaring. Ton Overtoom en Hermien Embsen zijn de trainers, die de erkende post-hbo-opleiding "Ritueel begeleiden bij afscheid" hebben ontwikkeld. Zij zetten zich tevens in voor kwaliteitsborging van het vakgebied en nieuw onderzoek. Steeds meer mensen weten de weg naar deze opleiding te vinden, mede omdat gediplomeerde ritueelbegeleiders deze nieuwe professie in Nederland zichtbaar maken.

Wie is Marian?

Na een succesvolle managementcarrière gooide zij haar loopbaan over een totaal andere boeg. Een studie psychologie wekte haar interesse in stervensbegeleiding en rouwverwerking. De praktijk van rouw en verlies leerde zij kennen bij een hospice. Dat stimuleerde haar tot het volgen van de opleiding bij Het Moment. Sinds de diplomering in 2008 heeft zij een praktijk voor ritueelbegeleiding in het hart van Noord-Holland. Zij biedt bij uitvaarten en bij afscheidsmomenten zoals asbestemmingen, herdenkingen en steenleggingen rituele ondersteuning.

Waar zij als trainer bij Het Moment het meest naar uitkijkt, is het delen van haar praktijkervaring. Dat stelt haar in staat de theorie aan te kleden met voorbeelden. Zo kan zij de studenten voorbereiden op de realiteit van het vak en het hebben van een eigen praktijk. Omgekeerd laat zij zich graag inspireren en verrassen door de creativiteit van de studenten.

Meer weten over Marian van der Veen of Het Moment? www.marianvanderveen.nl  en www.hetmoment.nu

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief