header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

15 februari 2010 t/m 21 februari 2010

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

De Financiële Consument, februari 2010. Verzekeren tot je laatste snik
Eén ding in het leven staat vast: als mens zullen wij ooit komen te overlijden. Volgens de wet zullen we dan binnen een aantal dagen ter aarde moeten worden besteld of moeten worden gecremeerd. En net als voor alles moet daarvoor betaald worden. Al heel lang bestaan er uitvaartverzekeringen. De vraag is of zo'n verzekering wel nuttig is. Kan het ook anders?.. Kortom: wie voorziet zelf een aantal duizenden euro's voor een uitvaart te kunnen opbrengen na een overlijden - hoeveel is afhankelijk van de wensen - heeft geen verzekering nodig. Hooguit een uitvaartverzekering in natura om er zeker van te zijn dat een aantal noodzakelijkheden rondom de uitvaart geregeld zijn.....

dinne_van_der_vlis_stories_of_your_life Noordhollands Dagblad, 20 februari 2010. Dinne van der Vlis laat doden voortleven
Omgaan met leed en verdriet van anderen: 'Soms rijd ik jankend naar huis....Het stopzetten van 'Van Gewest tot Gewest' betekende dat Dinne 'ander werk' moest gaan doen. Haar specialiteit was het videoportret. Ze heeft er meer dan tweehonderd op.haar naam staan. „Portretten van mensen maken was mijn lust en mijn leven. De enige manier om dat compromisloos te blijven doen, was zelf een camera kopen en voor mijzelf beginnen." Zo kwam haar bedrijf 'Stories of your life' tot stand. „Ieder mens heeft een verhaal te vertellen. Het is de kunst om dat naar boven te halen. In bijna alle gevallen wil iemand iets achterlaten als een soort van videotestament of wil de familie een blijvende herinnering aan een dierbare hebben. Het helpt ook enorm bij de rouwverwerking, heb ik gemerkt... Lees verder

De Stentor, 21 februari 2010. Zoektocht naar informatie joods kerkhof in Raalte
De gemeente Raalte zoekt naar gegevens over de laatste begrafenis op het joodse kerkhof aan de Oude Molenweg. ,,Ik meen dat dat Louis de Lange was'', vertelt Richard Woolderink. De Raalter amateur-historicus is door Ab Petter van de gemeente Raalte gevraagd hem te helpen bij zijn naspeuringen. De gemeente wil een informatiebord plaatsen bij de ingang van de begraafplaats, maar heeft daarvoor wel de juiste informatie nodig. ,,Misschien dat er Raaltenaren zijn die iets weten uit die tijd, of wellicht nog contact hebben met Joehla de Lange, de dochter van Louis de Lange. Het gezin woonde aan de Almelosestraat, aan de linkerkant als je vanaf de Brugstraat komt.''.... Lees verder


takelen_doodskist_uit_appartement Leeuwarder Courant, 20 februari 2010. Uitvaartbranche hekelt krappe lift en nauwe trappenhuizen 
Margje Kooistra: Het uit een appartement takelen van de lijkkist met een overledene is onwaardig, vindt de uitvaartbranche. Daarom moet er wat gebeuren aan te krappe liften en nauwe trappenhuizen. Steeds vaker komt het voor dat een dode door de brandweer uit een appartement moet worden getakeld. Daarom komt de Friese uitvaartbranche in actie tegen krappe liften en nauwe trappenhuizen. „Dat takeljen is net oanfaardber", meldt voorzitter Jan de Jong van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland....Wouda is al naar de gemeente Ooststellingwerf, aannemers en woningbouwverenigingen gestapt. Het is nog wachten op een reactie. De uitvaartverzorger stelt zelf dat de problemen makkelijk voorkomen kunnen worden. „Bij de bouwplannen kun je er al rekening mee houden. De lift een slagje groter en er past zo een standaardkist in. Dat is veel eerbiediger tegenover de familie."....

Montfoort, 20 februari 2010. College van B&W wijst drie panden aan tot gemeentelijk monument
Het college van burgemeester en wethouders heeft eind januari de Hoeve 'Ruim Zicht' (Waardsedijk te Montfoort), de 'Timotheüsschool' (Liefhovendijk te Linschoten) en de Nederlands Hervormde Begraafplaats  aangewezen tot gemeentelijk monument.....De Nederlands Hervormde Begraafplaats kreeg de monumentenstatus, omdat deze goed bewaard is gebleven. De begraafplaats is in 1873 aangelegd op een rechthoekig terrein nabij de kerk, omzoomd met een sloot. Het college is van mening dat de begraafplaats als structuurbepalend element voor de kern Linschoten het meer dan waard is met de monumentenstatus goed te worden beschermd... Lees verder

Leeuwarder Courant, 20 februari 2010. Fusie uitvaartbranche
Twee clubs in de uitvaartwereld bundelen de krach­ten. Het gaat om de NUVU, waar zo'n 240 particuliere bedrijven lid van zijn, en de VOU, belan­genbehartiger van grote onder­nemers als Yarden, Monuta en Dela. Jan Klaas Faber in Wommels is er blij mee. „Beide stiene froeger faak tsjinoer inoar, mar no fine wy mei inoar better." Behalve Faber in Wommels zijn in Friesland ook Fennema in Kollum, Boersma in Lemmer en De Boer in Sneek lid van de nieuwe Branchevereniging Gecerti­ficeerde Nederlandse Uitvaart­ondernemingen (BGNU). Fries­land telt vooral veel uitvaart­verenigingen en maar weinig bedrijven. Bij de Friese Federa­tie van Uitvaartverenigingen zijn meer dan tweehonderd ver­enigingen aangesloten met meer dan driehonderdduizend....

Trouw, 19 februari 2010. Alsjeblieft, besteel me!
'Please Rob Me' toont keerzijde van openheid op sociale netwerken. Iedereen heeft een platform op internet, dus waarom inbrekers niet? Maar het is de Nederlanders achter www.pleaserobme.com willen mensen bewustmaken van de manier waarop ze zich op internet blootstellen aan misbruik van hun gegevens. Een andere variant, nog veel gemener, is de aloude truc van inbreken tijdens een begrafenis. Even de overlijdensadvertenties bekijken, en je weet wie er op het moment van de uitvaart zeker niet thuis zullen zijn. Maar sociale media veranderen ook de rol van de potentiële slachtoffers. Die laten de informatie over hun afwezigheid immers niet slechts lekken, maar lopen er zelfs mee te koop. Met netwerken als Twitter, Facebook en Hyves willen mensen niets liever dan gevonden worden. Al deze berichten zijn met het grootste gemak te verzamelen, bijvoorbeeld door gericht te zoeken op tweetberichten met een geotag, een koppeling die je locatie onthult. Of, nog veel simpeler, door te zoeken op berichtjes met de zin "Ik ben in..." of "Ik ga naar..."

De Weekrant, 18 februari 2010. Film toont hoe dementie Iris in zijn greep krijgt
Als derde film van de vierdelige cyclus Aspecten van verlies van de Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross staat voor zondag 21 februari in het Zutphense filmtheater Luxor de rolprent 'Iris' op het programma...De speelfilm gaat over het leven van de Engelse filosofe en schrijfster Iris Murdoch en het verwoestende effect van de ziekte van Alzheimer op haar. 'Iris' is in de eerste plaats een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die er ondanks hun tegenstellingen toch voor kiezen om samen oud te worden....... Lees verder

De Gooi- en Eeemlander, 17 februari 2010. Blaricum laat toch asverstrooiing toe
Met dank aan de Blaricumse PvdA kunnen in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, toch asverstrooiingen van niet-Blaricummers plaatsvinden op de begraafplaats aan de Woensbergweg. De coalitie Hart voor Blaricum, VVD en CDA besloot dinsdagavond in de raad deze concessie te doen naar aanleiding van eerdere kritiek van de PvdA op het dreigende asverstrooiingsverbod. Het sluiten van de begraafplaats voor niet-Blaricummers kon de PvdA niet tegenhouden. De oppositiepartij kreeg alleen steun van Blaricums Belang, en van de van mening veranderde Nieuwe Blaricumse Partij. Op de kleine en vol rakende mooiste begraafplaats van het Gooi kunnen toch asverstrooiingen van niet-Blaricummers plaatsvinden. As kost geen ruimte.... Lees verder

inschuifgraf_heilige_landstichting_vooraanzicht_150 De Gelderlander, 17 februari 2010. Heilig Landstichting krijgt steun provincie
De provincie Gelderland wil 1,5 miljoen euro bijdragen aan de restauratie van de monumentale gebouwen in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Het complex, dat bijna een eeuw oud is, bestaat uit twintig rijksmonumenten. De kern daarvan is het museumpark Orientalis, het vroegere Bijbelse Openluchtmuseum dat in verband met een ingrijpende renovatie sinds eind vorig jaar gesloten is. Daaromheen liggen een begraafplaats en gedenkpark, een pelgrimhuis, een parochiecentrum en een kerk. Volgens de provincie gaat het om een voor Nederland uniek complex... Lees verder

De Stentor, 17 februari 2010. Twee begraafplaatsen op Monumentenlijst in Zwolle
Begraafplaatsen Bergklooster en Buitengasthuis zijn op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Hetzelfde geldt voor het grafmonument van W.A. Schuttevaer op de Algemene Begraafplaats en het graf van Jan Mulert op Bergklooster... Lees verder

De Gooi en Eemlander, 16 februari 2010. 'HvB begraafplaatsbos gered? Je moet maar durven'
Adrie Boxmeer, woordvoerder van het Actiecomité Begraafplaats Blaricum, meldt zich op persoonlijke titel over de verkiezingsstrijd in zijn dorp. 'Het schijnt dat Hart voor Blaricum campagne voor de raadsverkiezingen voert als de partij die het bos bij de begraafplaats aan de Woensbergweg heeft gered. Ik gun ieder zijn succes, maar laten we wel van de feiten uitgaan:
1. Het was HvB samen met de andere coalitiepartijen VVD en CDA die besloten het bos te kappen voor de aanleg van een nieuwe tweede begraafplaats.
2. Ondanks dat tijdens een inspraakavond direct al duidelijk was dat vele inwoners hier tegen waren... Lees verder

PZC, 16 februari 2010. Uitnodiging voor maken van groene plannetjes 
Iedereen die op Walcheren, in de Zak van Zuid-Beveland of in West-Zeeuws-Vlaanderen woont, kan ideeën indienen om de omgeving te verbeteren. De stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft geld beschikbaar om de ideeën ook uit te voeren. Alles is mogelijk, zolang het maar groen is en het de leefbaarheid vergroot. Nieuwe bomen rond een speeltuin bijvoorbeeld, of de aanleg van een wandelpad, het opknappen van een begraafplaats of een wandeling voor dorpsbewoners. "Zolang de plannen maar niet te omvangrijk worden" ... Lees verder

Dordrecht net, 15 februari 2010. Aula Essenhof in oude luister hersteld
Donderdag 18 februari wordt de oude Aula van begraafplaats en crematorium de Essenhof na ruim 20 jaar leeg te hebben gestaan, officieel geopend en vanaf maart vinden er weer uitvaartplechtigheden plaats. Spring Architecten te Rotterdam hebben het gebouw ingrijpend gerestaureerd en heringericht. Bijzondere afscheids- én ontmoetingsplek
In 1938 ontwierp A.J. Argelo, een leerling van de architect S. Ravesteijn (bekend van de Kunstmin) het gebouw dat sindsdien een bijzondere ontmoetingsplek werd voor veel Dordtenaren.... Lees verder

Carros.nl, 15 februari 2010. Per Maserati naar laatste rustplaats
Wie mooi geleefd heeft, wil graag ook mooi afscheid nemen. Een begrafenis in stijl is mogelijk met deze tot 'hearse' omgebouwde Maserati Quattroporte. Van de Quattroporte is niet alleen maar een Cinqueporte (vijfdeurs) gemaakt met een grote achterklep, de auto is ook nog eens fors langer gemaakt en verhoogd. Dat zal vast geen gunstige uitwerking hebben op het weggedrag, maar daar gaat het bij een begrafenisauto niet om... Lees verder

Limburgse Courant, 15 februari 2010. Beheersmaatregelen begraafplaats Brunssum
De gemeente Brunssum gaat de naleving van regels voor het beheer en onderhoud van graven op de begraafplaats aan de Heufstraat/Merkelbeekerstraat strenger controleren. Enkele jaren geleden is een nieuw gedeelte van de begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat in gebruik genomen. Inmiddels wordt met regelmaat geconstateerd dat regels over het beheer en onderhoud door de eigenaren niet altijd worden nageleefd. Nabestaanden gaan vaker een groter vak voor de grafsteen onderhouden dan mag. Hierdoor ontstaat een rommelige indruk en wordt het machinale onderhoud van de openbare ruimte van de begraafplaats door de gemeente bemoeilijkt.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief