header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

 

18 januari 2010 t/m 24 januari 2010

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

Radio TVWest, 23 januari 2010. Archeologisch onderzoek voormalige begraafplaats Katwijk van start 
Maandag kan eindelijk worden begonnen met de archeologische opgravingen op het Andreasplein in Katwijk. Door de vorstperiode van afgelopen weken waren de opgravingen uitgesteld. Archeologen gaan een deel van de voormalige begraafplaats achter de Oude Kerk opgraven. Ze verwachten graven uit de 15e tot en met de 18e eeuw te vinden en funderingen van gebouwen uit die tijd. Na de archeologische opgravingen wordt het Andreasplein opnieuw ingericht... Lees verder

Wereldomroep, 23 januari 2010. PvdA wil expats tegemoet komen
De PvdA wil de Vreemdelingenwet versoepelen voor Nederlandse expats die hun buitenlandse partner tijdelijk willen meenemen naar Nederland. Dat zegt PvdA-Kamerlid Hans Spekman naar aanleiding van een enquête van de Wereldomroep en het tv-programma De Ombudsman van de VARA. Uit de peiling onder 1100 Nederlanders in het buitenland komt naar voren dat driekwart van de expats op problemen stuit als ze met hun buitenlandse partner naar Nederland willen komen. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat je partner geen huwelijk of crematie kan bijwonen, omdat wij teveel hindernissen opwerpen', zegt Spekman.... Lees verder

RPLFM, 23 januari 2010, Droog wachten op rouwstoet in Harmelen
Waar het op alle begraafplaatsen in de gemeente wel kon, was dat in Harmelen nog niet het geval. Bij begrafenissen even droog en warm staan te wachten op de rouwstoet of na de begrafenis even bij elkaar zijn bijvoorbeeld om elkaar te condoleren. Op begraafplaats 't Spijck in Harmelen was dat nog niet mogelijk. Binnenkort is dat verleden tijd. Deze week is begonnen met het uitzetten van het entreegebouw en een urnenmuur en werd de eerste paal in de grond geslagen... Lees verder

Nieuwsblad Castricum, 22 januari 2010. RKZ en Rouwplatform houden lotgenotendag
Het Rouwplatform IJmond organiseert samen met het RKZ zaterdag 23 januari 2010 weer een lotgenotenbijeenkomst, voor mensen die rouwen om een overleden dierbare. In het Rouwplatform werken kerken, particulieren en het Rode Kruis Ziekenhuis samen. Spreker die dag is pastor Marinus van den Berg, die diverse boeken over rouw en hoe om te gaan met dit allesoverheersend verdriet heeft geschreven. Van den Berg vertelt boeiend, inspirerend en troostend. De afwisseling van tips en troostteksten en zijn persoonlijke invulling hiervan zorgen voor een bijzondere en moedgevende lezing... Lees verder

Aula begraafplaats Rosenburhg Voorschoten Voorschoten, 22 janauri 2010. Aula begraafplaats Rosenburgh opnieuw ingericht
De aula van de algemene Begraafplaats Rosenburgh krijgt een nieuw interieur. In de aula komen nieuwe gordijnen, verlichting en stoelen. Bovendien wordt de aula opnieuw gestuukt en geschilderd. Ook vinden enkele bouwkundige aanpassingen plaats. Met het nieuwe interieur voldoet de aula weer aan de hedendaagse wensen van de bezoekers. De aula is in 1963 in gebruikgenomen. In 1975 is een extra vleugel aan de aula gebouwd. Ook het interieur dateert uit die tijd en is inmiddels wel toe aan een opfrisbeurt... Lees verder

ED, 22 janauri 2010. Begraven in Nuenen was ooit kerkenwerk
Harrie van der Wielen:Grondverzetmachines spreiden de enorme bergen aarde over het hele terrein. Aan het einde van de Beekstraat, naast manege Cahama, wordt gewerkt aan de nieuwe algemene begraafplaats voor Nuenen. In het najaar wordt die in gebruik genomen. "We hadden tot heden nauwelijks een algemene begraafplaats, de gemeente kende niet eens een verordening", vertelt wethouder Johan Ebberink. "Begraven, dat deden de kerken." De beperkte algemene begraafplaats bij de Tomakker is door de vele bomen ongeschikt en nauwelijks in trek als laatste rustplaats. In 2007 bleek een nieuwe begraafplaats noodzakelijk. Het RK kerkhof achter de Clemenskerk had nog maar beperkt grafruimte beschikbaar...... "Een deel van de begraafplaats, achthonderd graven groot, wordt het RK kerkhof", stelt Prinsen, "voldoende ruimte voor weer twintig jaar." De parochie richt hier ook een nieuwe klokkenstoel op, van waaruit het klokje uit de gesloopte Andrieskerk zal klinken voor de overledene.... Lees verder

De Stad Amersfoort, 20 januari 2010. Ontmoet lotgenoten na een overlijden in Hooglanderveen
Iedereen die een dierbare heeft verloren, kan op 2 februari een lotgenoten-bijeenkomst bijwonen. Deze wordt georganiseerd door de Rouw en Verliespraktijk van Après la Vie, gelegen aan de Van Tuijllstraat 15 in Hooglanderveen. Tijdens deze koffieochtend die om 10.00 uur begint kunnen bezoekers met lotgenoten in een ontspannen sfeer in contact treden en van gedachten wisselen. Ook wordt er een luisterend oor geboden door een deskundige rouwbegeleider van Après la Vie. Naast het ontmoeten van elkaar, wordt er een kort inhoudelijk programma geboden en kan men informatie krijgen over ondersteuningsmogelijkheden om met verdriet en rouw om te leren gaan... Lees verder

RTV Utrecht, 20 januari 2010. Uitvaarten Den en Rust Bilthoven online
Begraafplaats en crematorium Den en Rust in Bilthoven gaat begrafenissen en crematies vertonen via internet. Dat is uniek in onze regio. Het centrum wil via internet ook familie en vrienden in het buitenland of mensen die slecht ter been zijn de kans bieden de plechtigheid bij te wonen. Voor de registratie wordt een speciaal mediabedrijf ingezet dat al ervaring opdeed in Dordrecht, Breda en Dieren.

De Stentor, 20 januari 2010. Nieuw uitvaartcentrum voor Holten
Bij de ingang van de begraafplaats aan de Oude Deventerweg in Holten wordt door Monuta een nieuw uitvaartcentrum gebouwd. Waarschijnlijk is het gebouw in februari 2011 klaar voor gebruik. Tot die tijd kan het uitvaartcentrum aan de Reilinksweg worden gebruikt. Het nieuwe rouwcentrum is het resultaat van een motie die gemeenteraadslid Ab Hofhuis (Gemeentebelang) eind 2005 indiende. "Hij vroeg om een onderzoek naar een nieuwe aula op de begraafplaats, omdat het gebouw aan de Reilinksweg zeer gedateerd is",.. Lees verder

Westvoorne, 20 januari 2010.  Verwijderen gedenktekens van algemene graven in Oostvoorne
Op de Algemene Begraafplaats aan de Voorweg te Oostvoorne worden in februari 2010 graven geruimd waaronder 16 algemene graven. Op enkele van deze graven staat een gedenkteken. Deze gedenktekens worden op korte termijn verwijderd en opgeslagen. In verband met privacyregels worden de te ruimen graven steeds bekend gemaakt met een grafnummer en niet met vermelding van namen.... Lees verder

palliatieve_zorg_in_Friesland Leeuwarder Courant, 19 januari 2010. Gewoon praten over naderend levenseinde
Aukje Mulder: De meeste mensen denken en praten liever niet over de dood. Tot ze in hun omgeving met een naderend einde van een dierbare te maken krijgen. In de vijf palliatieve netwerken in Friesland starten morgen inloop- en voorlichtingsavonden onder de naam 'Cafés Doodgewoon'. Het zou doodgewoon moeten zijn dat mensen over het einde van het leven nadenken en praten. En niet pas op het moment waarop de dood aan de orde is. Dat vindt Wil Hoek, coördinator van de vijf netwerken palliatieve zorg in Friesland. „In onze Cafés Doodgewoon willen we dat taboe doorbreken. Dit kan door elkaar informeel te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en aan de hand van de inbreng van deskundigen te praten over die laatste fase."...

donorregistratie_pc Weekkrant, 19 janauri 2010. Donorregistratie blijft actueel
Het grote tekort aan orgaandonoren blijft een actueel gespreksonderwerp. Ondanks de regelmatige aandacht zoals de Grote Donorshow en de overheidscampagne 'Teuntje', blijft voor veel mensen het invullen van een donorformulier een te grote drempel. Registreren. In prinicipe is iedereen geschikt als donor als uit de ziektevoorgeschiedenis, bloed- en röntgenonderzoek blijkt dat er geen afwijkingen zijn aan een orgaan. De maximumleeftijd voor orgaandonatie is 75 jaar, weefseldonatie kan tot 80 jaar. Een chronische ziekte of het gebruik van medicijnen zijn geen belemmeringen voor donorregistratie. Iedereen die minstens twaalf jaar is en ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, kan haar of zijn wens laten opnemen in het Donorregister. Donorregistratie kan altijd nog gewijzigd worden. Meer informatie: www.donorregister.nl en www.transplantatiestichting.nl

Limburgs Dagblad, 19 januari 2010. Verwarring over strooien as in Echt en Nieuwstadt
Niks een bloemetje leggen op de plek waar de as van een dierbare is uitgestrooid. De 'strooivelden' op begraafplaats Annahof in Echt en de begraafplaats Elsene in Nieuwstadt krijgen een nieuwe inrichting. Steeds meer nabestaanden van overledenen in Echt en Nieuwstadt bakenen een eigen plekje af op de strooivelden van de begraafplaatsen Annahof en Elsene. En dat is volgens de gemeente Echt-Susteren niet de bedoeling. De 'schuld' ligt voor een deel bij de medewerkers zelf, legt een gemeentewoordvoerster uit. „Bij het uitstrooien van de as is telkens een ander deel van het veld gebruikt. Daardoor is verwarring ontstaan..... Lees verder

Leeuwarder Courant, 19 januari 2010. Thuis sterven wordt straks uitzondering
Door grote krapte zorgpersoneel. Wie oud en ernstig ziek is zal in de toekomst niet zomaar thuis verzorgd kunnen worden en kunnen sterven. Daarvoor ontbreekt in 2025 simpelweg het zorgpersoneel, zegt bestuursvoorzitter Arend Schenkel van Zorggroep Tellens....Over pakweg vijftien jaar kampt Nederland met een tekort van 450.000 personeelsleden in de zorg, voorspelde hij. Nu zijn verzorgers dagelijks nog uren onderweg om ouderen en zieken thuis te verplegen. Dat kunnen organisaties zich niet meer permitteren. De zorg zal dus efficiënter moeten worden georganiseerd, aldus de topman van Tellens.....

Brabants Dagblad, 19 januari 2010. Raad achter gezamenlijke begraafplaats Megen en Macharen
Jan van den Hout: Ondanks een emotioneel betoog van Jan Buis van de parochie St. Petrus Banden uit Macharen was de raadscommissie Bestuur en Organisatie niet overtuigd. Een ruime meerderheid van de raad schaarde zich maandagavond achter het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om naar een locatie te gaan zoeken voor de aanleg van een gezamenlijke begraafplaats voor Macharen en Megen... Lees verder

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief