28 december 2009 t/m 3 januari 2010

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

 

Informatiezuil Witte Weekblad, 2 januari 2009. Informatiezuil wijst bezoekers de weg op begraafplaats in Alphen aan de Rijn.
Kaj Elhorst: Eindeloos zoeken naar het graf van een bekende of familielid op de Oosterbegraafplaats is niet meer nodig. Er staat nu een informatiezuil die de bezoekers van een plattegrond kan voorzien. Wethouder Hans Groen in 't Wout hield de informatiezuil op woensdag 16 november ten doop en draaide de eerste plattegrond uit. Normaal gesproken vragen bezoekers van de begraafplaats de weg aan medewerkers. 'En die weten ook altijd heel goed waar de mensen moeten zijn', zei hij. 'Ik hoop dat daaraan niet veel verandert.' De informatiezuil is aanvullend op de medewerkers van de begraafplaats en werkt vrij eenvoudig. Als de bezoeker het scherm aanraakt verschijnt er een toetsenbord waar de gebruiker een naam of datum kan intypen... Lees verder

De Gelderlander, 2 januari 2009. Begraafplaats Wieken in Genderingen in ere hersteld
De monumentale begraafplaats aan de Wiekenseweg nabij Gendringen wordt het komend jaar in ere hersteld. De begraafplaats was gesloten omdat er plannen waren om over deze begraafplaats de provinciale weg door te trekken. Dit plan is achterhaald. Op de begraafplaats bevinden zich bijzondere grafmonumenten. Het gaat om voor de streek kenmerkende gietijzeren grafmonumenten. De Oudheidkundige Vereniging Gendringen is druk met het in kaart brengen en opknappen van de oude graven.... Lees verder

Limburgs dagblad, 1 januari 2009. Eijsden wil opheldering over crematoriumplan Maastricht
De bouw van een crematorium in Maastricht kan de doodsteek betekenen voor het crematorium in Eijsden. En dat terwijl jaren geleden ook met Maastricht is afgesproken dat de Eijsdense vestiging een regiofunctie zou gaan vervullen en dus ook zou gaan voorzien in de behoefte van Maastricht.
Dat schrijft het Eijsdense college van burgemeester en wethouders in opdracht van de gemeenteraad aan de Maastrichtse politiek.... Lees verder

Laarder Courant de Bel, 1 januari 2009. BP wil geen uitbreiding van begraafplaats op boslocatie in Blaricum
Sinds 2006 buigt de Blaricumse politiek zich al over de begraafplaatskwestie. Dit onderwerp veroorzaakt veel onrust. De HvB/VVD/CDA coalitie koos de 'boslocatie', wat op massale weerstand onder de Blaricumse inwoners stuitte. De Blaricumse Partij (NBP+BB) verzette zich van meet af aan tegen deze locatie. Liesbeth Boersen: 'Jaren hebben wij geprobeerd de coalitiepartijen ervan te overtuigen dat we de begraafplaats makkelijk en zonder veel kosten op de naastgelegen maïsakker kunnen uitbreiden. Onze moties hierover werden echter door de coalitie steeds weggestemd'. Het tij lijkt nu te keren... Lees verder

grafzerken_laurentiuskerk_raerd Leeuwarder Courant, 31 december 2009. Eeuwen geschiedenis bloot in Raerd
Maria Del Grosso: Restauratie-architect Jelle de Jong vond de vrouw van zijn voorvader dominee Petrus Antonides terug op een grafzerk in de Laurentiuskerk van Raerd. Uit de grafkelders kwam nog veel meer geschiedenis naar boven. In tientallen stukken geslagen. Zo werden diverse grafzerken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw aangetroffen in de grafkelders onder de vloer van de Laurentiuskerk in Raerd. „We hoopten altijd al dat ze bij de restauratie tevoorschijn zouden komen", vertelt kerkrent-meester Willem Hansma. „Maar dat ze zo in mootjes gehakt waren, viel wel tegen." Begin december werden de resten aangetroffen, hoewel dat in eerste instantie nog niet duidelijk was.......

De Weekrant, 31 december 2009. Jeugd tonen dat verdriet er mag zijn
Anneke Flikweert: De feestdagen zijn niet voor iedereen even gezellig. Die lege plek bij het kerstdiner of bij het nieuwjaarswensen doet extra pijn tijdens al die feestelijkheden, bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongeren. Er is een letterlijk gemis van het familiesamenzijn in deze periode; een lege plek. Maar ook op school krijgen kinderen soms te maken met het overlijden van medeleerlingen of familie daarvan. "Open communicatie is het belangrijkste", zegt Anton Thijssen van Praktijk Lume uit Zierikzee. "Natuurlijk gaat het leven door, maar nu staat het even helemaal stil." Anton Thijssen begint in januari samen met muziekdocent Frans Friederich een rouwverwerkinggroepje voor jongeren op Pontes Pieter Zeeman. Thijssen en Friederich vonden elkaar als ervaringsdeskundigen. Beide verloren ze hun vrouw... Lees verder

Het Westland, 30 december. CDA wil meer graven aan de Julialaan in Wateringen
De CDA-fractie Westland wil dat het aantal graven op de begraafplaats van de RK kerk Sint Jan de Doper aan de Julialaan in Wateringen wordt uitgebreid. Daarover heeft de partij vragen gesteld. De huidige begraafplaats is te klein geworden en de rooms-katholieke kerk onderhandelt daarom met de gemeente over de aanschaf van 1500 m² grond, dat vrijgemaakt is in het bestemmingsplan van het gebied rondom de Julialaan. De onderhandelingen verlopen echter moeizaam. Volgens het CDA is de gemeente te vasthoudend aan de standaard gehanteerde maatschappelijke prijs, wat het kerkbestuur niet kan opbrengen.... Lees verder

Begraafplaats Sint Laurentius in Rotterdam De Echo, 30 december 2009. Begraafplaats zoekt aansluiting
Begraafplaats St. Laurentius wil in de toekomst meerdere activiteiten organiseren waarbij de wijk wordt betrokken. 'We willen een spirituele hotspot worden', vertelt directeur Zemering. 'We hoeven geen evenemententerrein te zijn maar wel een plek die in het teken van zorg en herdenking staat.' 'We zijn van oudsher een katholieke begraafplaats', vertelt Nicoline Zemering. 'Maar we zoeken ook aansluiting bij de wijk... Lees verder

One World, 30 december 2009. Haïti: Jongeren maken doodskisten van karton
Jenny Schings: In Haïti is het ritueel van een begrafenis niet zo vanzelfsprekend. De grote armoede maakt het voor veel families onmogelijk om hun overleden familieleden respectvol te begraven...."In Haïti sterven wekelijks vijftig kinderen. Het verdriet bij de moeders is zo groot, je kunt het niet negeren of ontwijken." De van oorsprong Amerikaanse priester besloot iets aan het vreselijke lot van deze overleden kinderen te doen: samen met een groep jongeren uit het weeshuis richtte hij een klein bedrijfje op dat doodskisten maakt voor deze vergeten doden. Uit papier-maché en karton vervaardigen de jongeren elke week tientallen kisten om de kinderen die overlijden in de klinieken een respectvolle begrafenis te geven.... Lees verder

Noordhollands Dagblad, 30 december 2009. Bronzen beeld weer van graf gestolen
Alweer is het bronzen beeld van het familiegraf verdwenen. Voor de tweede keer in zes jaar. Ruud en Wil van Straten uit Alkmaar zijn verbijsterd. Het circa zestig meter hoge brons stond verankerd op begraafplaats Keern in Hoorn. ,,Bizar'', zegt Wil. ,,De vorige keer dat het werd gestolen hebben we gelijk een foto in de krant laten zetten, waardoor de dief het beeld niet meer kon verkopen. Uiteindelijk belde die mijn zwager. Die mocht het terugkopen. De enige voorwaarde was dat hij er geen politie bij zou halen. Dat heeft mijn zwager gedaan. De politie was daar niet zo blij mee, die hadden graag een val opgezet. Hoeveel losgeld hij betaald heeft? Dat heeft hij nooit willen vertellen. Maar wij waren al lang blij dat het beeld terug was, want de emotionele waarde is niet in geld uit te drukken.'' Het bronzen kunstwerk, een vrouw met een engel, is ruim zestig jaar geleden gemaakt in opdracht van de familie... Lees verder

graftrommel_2009-10-06 Goors nieuws, 29 december 2009. Goorse begraafplaats uniek met graftrommels
De Goorse begraafplaats aan de Markeloseweg blijkt een unieke verzamelplaats van zogenoemde graftrommels. Dat bleek vanmiddag tijdens de presentatie van een groot aantal gerenoveerde graftrommels door leden van de de stichting Historisch Goor en wethouder Knuiman van de gemeente Hof van Twente. Graftrommels werden vroeger op de graven gezet als versiering van een graf. Dit was veel goedkoper dan het plaatsen van een stenen zerk. Er zijn zo'n 34 graftrommels gevonden waarvan het leeuwedeel is gerenoveerd door deskundigen waaronder de Goorse kunstenaar Wolter Wiegerinck. De gemeente heeft 8.000 euro bijgedragen voor de renovatie van de graftrommels... Lees verder

De Telegraaf, 29 december 2009. Grafdelver vergeet te graven 
Een begrafenis bij een kerkhof in Landgraaf nam maandag een bizarre wending. Rouwende familieleden kwamen voor een dichte deur te staan en bovendien was het graf voor de overledene nog niet gedolven. Toen de begrafenisstoet maandag aankwam bij begraafplaats de Leenhof, bleek de toegangspoort gesloten. Ook de lijkwagen met daarin de kist met het stoffelijk overschot kon het terrein niet op.. Lees verder

Stentor, 29 december 2009. Bordex helpt bij uitvaart Guinees
Angelique Rondhuis: Eigenlijk waren ze al een beetje aan het mopperen, die laatste dag van november, toen Mohamed Bah niet op tijd op het werk verscheen. Het was het weekeinde offerfeest geweest, maar het was niks voor Mohamed om zo te laat te komen. En toen stond de politie ineens voor de deur. Directeur Bert Hengeveld zag meteen dat het de agenten ernst was, vertelt hij nu, bijna een maand later. Samen met de vrienden van Bah en de collega's van Bordex kijkt hij naar de video die gemaakt is in het Afrikaanse Guinee, waar zijn magazijnmedewerker begraven werd naast zijn vader. De vrienden van Bah zijn Bordex intens dankbaar. Een bos bloemen overhandigen ze aan Hengeveld. Niemand had de achtduizend euro kunnen ophoesten voor de repatriëring... Lees verder

Uithoorn, 28 december 2009. Begraafplaats Zijdelveld geen gemeentelijk monument
Het college van B&W ziet geen kans in het aanwijzen van de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument.
De Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur en de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld (i.o.) hebben gevraagd om de begraafplaats Zijdelveld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zij zien de aanwijzing tot gemeentelijk monument als een middel om de impasse tussen nabestaanden en kerkbestuur over het beheer en behoud van de begraafplaats te doorbreken. Deze twee verzoeken zijn behandeld conform de procedure van de Monumentenverordening Uithoorn 1997.... Lees verder

Verschillende kranten, 27 december 2009. Archeologen vinden graf Chinese koning
Chinese archeologen denken het graf te hebben gevonden van Cao Cao, een brute koning die regeerde van 208 tot 220 na Christus. De opgravingen zijn al een jaar gaande, maar de onderzoekers hebben pas sinds kort voldoende bewijs gevonden om er zeker van te zijn dat het gaat om het mausoleum van Cao Cao...Het graf is aangetroffen in de centraal gelegen provincie He-nan, nabij de Gele Rivier en de stad Anyang, vanwaar Cao Cao in het verleden heerste. De archeologen hebben in het graf de overblijfselen van drie mensen gevonden....

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl