header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Uitvaart vakbeurs 2022
VTU uitvaartbeurs 2022

Innoverend en inspirerend vakevenement voor de uitvaartbranche
28, 29 & 30 september 2022 - Evenementenhal Gorinchem

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

MECC MAASTRICHT

Funerale in overleg met marktpartijen verplaatst naar 2010

 

Enkele maanden geleden is onder de werktitel Funerale een nieuwe uitvaartbeurs gepresenteerd die in november aanstaande in MECC Maastricht haar eerste editie zou beleven. Samen met belangrijke stakeholders uit de branche is een goed conceptueel fundament neergelegd dat volop ruimte biedt om de komende jaren een zeer interessant platform te bieden aan alle partijen die actief zijn binnen de uitvaartbranche. Door enerzijds nieuwe inzichten en anderzijds de vraag van marktpartijen naar meer voorbereidingstijd, is besloten om Funerale eerst in 2010 haar eerste levenslicht te laten zien.

2009 wordt 2010

Ondanks het feit dat het nieuwe concept met enthousiasme door de branche is ontvangen (zeker na de informatiebijeenkomsten in september), trekken het economische klimaat alsook de zeer krappe voorbereidingstijd een te zware wissel om de beoogde beurs één op één al dit jaar te realiseren. In samenspraak met de markt heeft MECC Maastricht derhalve besloten de eerste editie van Funerale te verplaatsen naar 2010. “Bij iedere titel dienen wij twee belangen in acht te nemen. Dat begint met de belangen van de aanbodzijde van de markt, alsook dienen we de verwachtingen van de bezoekers te managen. Als we dan kijken naar de wijze waarop Funerale qua concept door de marktpartijen wordt geadopteerd, dan zou het ontzettend zonde zijn als we dit jaar slechts een half visitekaartje kunnen afgeven. Daar is de branche niet mee gediend en je loopt het risico dat de bezoekers voor de toekomst afhaken”, aldus een woordvoerder.

 

Commitment

Het besluit de beurs door te schuiven is bij stakeholders en reeds enkele ingeschreven exposanten met goedkeuring ontvangen. Ook zij onderschrijven het belang van een goede eerste editie en uiten lof over de lange termijn politiek van MECC Maastricht als organiserende partij. Zij hebben reeds te kennen gegeven volgend jaar zeker van de partij te zullen zijn.

 

 

Concept

Een andere reden van het doorschuiven naar 2010 ligt in het feit dat ons nieuwe geluiden en ideeën hebben bereikt, die als deze meegenomen worden in een verbreding van het concept, een absolute meerwaarde kunnen genereren. Funerale wil immers geen copy zijn van de uitvaarbeurs in Gorinchem. Het enthousiaste beursteam zal de komende weken ten volle benutten de nieuwe ideeën te integreren in het concept. Binnen afzienbare tijd zult u dan ook zeker weer van MECC Maastricht horen.


 

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl