Phoenix_Urnen_poes_met_sneeuwklokjes

Phoenix Urnen ® (bekend van de handbeschilderde sierurnen) kiest bewust voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Niet omdat dit "zo goed is voor hun imago" . Ze vinden namelijk echt zelf dat we als mensen te gast zijn op deze aarde, en dat we ons dus ook als gast zouden moeten gedragen. Dat wil zeggen: respectvol omgaan met de aarde, het klimaat, de leefomgeving en al zijn bewoners.
Phoenix Urnen vindt dus dat, als we de aarde een beetje leefbaarder kunnen maken en nalaten voor de toekomst, we daar ook toe verplicht zijn en ons daarvoor moeten inzetten.

1. De ovens van Phoenix Urnen worden bijvoorbeeld voor 100 % gestookt met
    milieuvriendelijke groene stroom (dus ook geen stroom opgewekt met kernenergie).
2. De verpakkingsmaterialen voor het verzenden van de urnen zijn vrijwel geheel recyclebaar
   (karton, papiertape, en "piepschuimkorrels" gemaakt van composteerbare aardappelzetmeel).
3. Daarnaast doen ze zo veel mogelijk aan gescheiden afvalverwerking.
4. Door lidmaatschap van diverse goededoelen-organisaties actief op het gebied van milieu,
    mensenrechten, natuur, dierenwelzijn, projectensteun in ontwikkelingslanden
    (zie de "links"-pagina op hun website) proberen ze hun steentje bij te dragen om de wereld
    "een beetje beter" te maken.
5. Door te kiezen voor een bank die alleen investeert in "eerlijke" zaken en die dus ook het beste
    voorheeft met de wereld.

Phoenix Urnen kiest en adviseert om te "bankieren" bij een zogenaamde "duurzame bank" , waarbij je weet dat het geld alleen wordt geïnvesteerd in "eerlijke en duurzame zaken".

In Nederland zijn de volgende twee banken op dit gebied actief:

TRIODOS BANK
Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.

ASN BANK
De ASN bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Daarom vinden ze bij de ASN Bank kinderarbeid, dierenleed, klimaat, mensenrechten en gentechnologie bijzonder belangrijke onderwerpen. Die spelen een beslissende rol bij al hun investeringen

Meer informatie op de website (onder "fotogalerie") via : www.phoenixurnen.nl  .

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl