Persbericht
De NVVE is overwegend positief over het nieuwe standpunt over beslissingen rond het levenseinde dat de KNMG op woensdag 1 december publiceerde. Met name het nieuw toegevoegde hoofdstuk over euthanasie en dementie vinden we een waardevolle aanvulling op de bestaande situatie. Er is ook een nieuwe norm geïntroduceerd, maar anders dan in het verleden kunnen we deze volledig onderschrijven.... Naar het volledige persbericht....