Persbericht
MVO

De Uitvaartbranche stoot per jaar zo’n 158.400 ton CO2 uit. Klimaatneutraal uitvaarten verzorgen vergt jaarlijks bijna 8 miljoen volwassen bomen!!!
De uitvaartbranche staat voor een grote opgave
De rechter was heel duidelijk tegen Shell: "De CO2-uitstoot van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers is groter dan die van vele landen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde, die tot
gevaarlijke klimaatverandering leidt en ernstige risico's meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord gezinsleven. Algemeen aanvaard is dat bedrijven mensenrechten
moeten respecteren. Dat is een zelfstandige verantwoordelijkheid van bedrijven, die los staat van wat staten doen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de toeleveranciers en de afnemers."

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor bedrijven in de uitvaartbranche, die met elkaar zo'n 160.000 ton CO2 per jaar uitstoten. De branche kan niet blijven wegkijken!
Om een serieuze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de overheid, zal er de komende tijd een andere weg moeten worden ingeslagen. Dat kan met innoveren en/of compenseren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voor MVO Uitvaartbranche Nederland is het compenseren van CO2-uitstoot niet de eerste keuze is. Echter wanneer er (nog) geen andere oplossingen/innovaties voor een product/dienst zijn, dan is het een aanvaardbaar alternatief. Mits de compensatie op een juiste wijze toegepast en gewerkt wordt aan innovatie.........
pdfDownload hier het hele persbericht..

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief