header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

11 mei 2009 t/m 17 mei 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

vakblad_uitvaart_mei_2009 Uitvaart, onafhankelijk vakblad voor de uitvaartbranche, mei 2009.
In het blad de vaste rubrieken, waaronder: Nieuws o.a.: Beveiligingskoffer als inbraakpreventie, Fonds LVC maakt giften bekend, Opening Villa Westerveld, Eerste bovengrondse begrafenis Zwolle. Buitenlands nieuws o.a.: Belgische sector lijdt onder crisis, Opgebaarde baby gestolen, Dodenakker wordt park. Vers van de pers; Columns: Frank Mutter: Uitvaarthoreca en huurrecht. Marie-Louise Meuris: Uit de schaduw. E
n een aantal artikelen waaronder:
Natuurbegraafplaatsen
Uit een rapport van het ministerie van LNV blijkt het begraven in de natuur behoorlijk negatieve gevolgen te hebben voor het milieu. Het Platform Natuurbegraven in Nederland zet echter forse kanttekeningen bij het rapport. 
Ritueelbegeleider overbodige luxe?
Zijn uitvaartondernemer en ritueelbegeleider twee kapiteins op één schip? Kan een ritueelbegeleider wat een uitvaartondernemer niet kan? Of is een goede uitvaartondernemer ook ritueelbegeleider.
 

Nieuw vennep, Witte Weekblad: Begraafplaats Kaag geopend
Burgemeester Bas Eenhoorn onthult de officiële plaquette en verklaart de begraafplaats voor geopend. Met het zichtbaar maken van een plaquette opende burgemeester Bas Eenhoorn zaterdag officieel de algemene begraafplaats van Kaag. De eilandbewoners kunnen nu op hun eigen geliefde grond begraven worden, en dat geeft ze een goed gevoel. Het was zaterdag feest in gebouw De Wijck achter de kerk van de Protestantse Gemeente te Kaag. Daar waren alle betrokkenen voor de tot stand komen van de begraafplaats bijeen die eraan hebben bijgedragen dat na vele jaren van inspanningen een prachtig gelegen algemene begraafplaats kon worden geopend.....

Dagblad van het Noorden, 16 mei 2009. Begrafenisvereniging Harkstede-Scharmer honderd jaar
De Begrafenisvereniging Harkstede-Scharmer viert zaterdag het 100-jarig jubileum. Daarom reed 's ochtends een authentieke lijkkoets uit 1870 van Daniël Luining uit Siddeburen door de beide dorpen. In De Graankorrel is tot 16.00 uur een tentoonstelling met historische voorwerpen te zien. Tevens begint om 14.00 uur in de kerk tegenover De Graankorrel een theatervoorstelling met als thema Rouw op je dak over rouw en verlies.....

AD, 14 mei 2009. Investeren in begraafplaats
Woningbouwvereniging Hoek van Holland wordt vermoedelijk de eerste Nederlandse organisatie van zijn soort die gaat investeren in een begraafplaats. Daarvoor tekent directeur Bas Molenaar vandaag een intentieverklaring met de deelgemeente. Uit de samenwerking moet een grotere aula op het terrein aan de Kerkhofweg voortkomen. Bestuurder Hestia Reukema (Leven en participeren) noemt dat een 'grote stap', want een ruimere uitvaartvoorziening staat al geruime tijd op het verlanglijstje van het dorp. Voor de woningbouwvereniging is het ook een goede kans aangezien het bij deze organisaties niet meer alleen gaat om woningen, vertelt beleidsadviseur Clemens van Soest. "We kijken naar de hele leefomgeving....


AD, 14 mei 2009. Ruzie over onderhoud kindergraf
Peter Koop: Een echtpaar uit Westland ligt al drie jaar in de clinch met de gemeente Den Haag over het onderhoud van het graf van hun overleden zoontje. Hoewel Koos en Vanessa Bodmann het graf zelf bijhouden, brengt de gemeente Den Haag toch onderhoudskosten in rekening. De familie Bodmann onderhoudt zelf het graf van hun zoontje, maar krijgt toch factuur van gemeente. "Begin 2006 overleed plotseling ons driejarig zoontje Damian. We hebben een plekje voor hem gekocht op de Haagse begraafplaats Westduin voor de komende 30 jaar. Voor 1500 euro.'' ...


Dagblad van het Noorden, 14 mei 2009. Begraafplaats Bellingwolde op de schop
De algemene begraafplaats in Bellingwolde gaat de komende maanden flink op de schop. Landschapsbeheer Groningen is deze week begonnen met de eerste werkzaamheden voor de restauratie van de begraafplaats aan de Kerkweg. Het restauratieproject bestaat uit het herstel van grafmonumenten, onderhoud van de beplantingen en het baggeren van de kerkhofgracht....


RKnieuws, 13 mei 200. Kerkhof Stoppeldijk krijgt opknapbeurt
De stichting Begraafplaats Stoppeldijk wil de begraafplaats van deze parochie in Vogelwaarde een opknapbeurt geven. Aanleiding is het voornemen om een groot aantal graven op het oude gedeelte van het kerkhof bovengronds te ruimen omdat de grafrechten niet zijn verlengd.... Lees verder


Trouw, 12 mei 2009. 'Moslims hebben meer stervens- en rouwbegeleiding nodig'
Pauline Weseman: Moslims en niet-moslims hebben een andere zienswijze op lijden en troost, betoogt imam en publicist Abdulwahid van Bommel. Daar moeten zorginstellingen beter op inspelen. Ziekenhuizen en zorginstellingen moeten meer investeren in stervens- en rouwbegeleiding van de groeiende groep allochtonen in Nederland. Ook moet de uitvaartzorg beter worden afgestemd op moslims. Dat pleidooi houdt imam en publicist Abdulwahid van Bommel vandaag op het De Horizon Symposium 'rouw, cultuur en zingeving' in Waalwijk....


De Stentor, 12 mei 2009. Yarden introduceert asverstrooiing per ballon
Uitvaartorganisatie Yarden
introduceert een nieuwe vorm van asverstrooiing: via een speciale ballon. Yarden is hiermee de eerste uitvaartorganisatie die deze ballonverstrooiing landelijk aanbiedt. De stijgende ballon symboliseert het loslaten van de overledene. Afgelopen periode is Yarden hier al mee begonnen in de kuststreek en de ervaringen van nabestaanden waren dermate positief dat de uitvaartorganisatie deze mogelijkheid nu landelijk aan gaat bieden.... Lees verder


Brabants Dagblad, 11 mei 2009. Uitbreiding Sleeuwijkse begraafplaats gaat door
Uitbreiding van de Sleeuwijkse begraafplaats in oostelijke richting gaat door. Bezwaar van omwonenden liep op niets uit. Zij zijn niet blij, omdat de begraafplaats in de richting van hun woning uitbreidt. De raadscommissie grondgebied besloot maandagavond aan de bezwaren voorbij te gaan....

RKnieuws, 11 mei 2009. Begraafplaats lanceert website met ‘virtuele graven'
De rooms-katholieke begraafplaats St. Barbara in Utrecht presenteert donderdag een nieuwe website met videofilmpjes en de mogelijkheid om online graven te zoeken. Verder bevat de site een speciaal onderdeel waar nabestaanden ‘virtuele graven' kunnen inrichten: internetpagina's met korte teksten en foto's. St. Barbara sluit met deze service aan bij een groeiende behoefte om de herinnering aan overledenen ook op internet levend te houden. Uniek voor Nederland is dat aan het inrichten van een virtueel graf op de website van de begraafplaats geen kosten verbonden zijn.....  Lees verder

Dagblad van het Noorden, 11 mei 2009, Eeuw lang begraven in Harkstede
Bij een sterfgeval of een begrafenis schoten in een grijs verleden de noabers (buren) de nabestaanden te hulp. Vanaf ongeveer 1900 had er een kentering plaats en werden er begrafenisverenigingen opgericht, die de taak van de buurtgenoten overnamen. In Harkstede/Scharmer werd in 1909 zo'n organisatie in het leven geroepen. Deze vereniging is nog springlevend en viert zaterdag 16 mei het 100-jarig bestaan...

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief