Persbericht
Belasting erven

Erfbelasting.

Voor 2021 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner   € 671.910,00  

Kind, pleeg- of stiefkind en kleinkind     € 21.282,00

Achterkleinkind  € 2.244,00

Kind met een beperking    € 63.836,00 (Hiervoor gelden voorwaarden, lees verder)

Ouder(s) € 50.397,00  

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus     € 2.244,00  

 

Belastingtarieven

Voor 2021 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
(overige erfgenamen)

tot       € 128.750,--

10 %      

18 %     

30 %     

vanaf    € 128.751,--

20 %      

36 %     

40 %     

 

  

  

             .

Schenkbelasting

In 2021 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 6.604,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. Deze komt dan in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling. In het kalenderjaar 2021 is de vrijstelling € 26.881,--
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 55.996,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 105.302,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.208,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.


*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.

Meer informatie over Erfbelasting vind je hier

Meer informatie over Schenkbelasting vind je hier

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl