Persbericht
rk begraafplaats naaldwijk

Het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk wil de R.K. begraafplaats aan de Dijkweg ruimen.
In de plaats van de 400 graven van parochianen komt er tijdelijk een grasveld en later wellicht/ ongetwijfeld een flatgebouw.
Wij, Naaldwijkers, Westlanders en alle anderen die de toekomst van deze katholieke begraafplaats uit 1828 ter harte gaat, constateren dat
1. het Westland in het algemeen en Naaldwijk in het bijzonder weinig cultureel erfgoed hebben;
2. deze begraafplaats een uniek monument van het katholieke sociale leven van Naaldwijk is;
3. de begraafplaats al in 2007 voldeed aan de eisen om de status van gemeentelijk monument te krijgen;
4. de begraafplaats onderdeel is van het historische dorpsgezicht;
5. de begraafplaats een van de laatste groene oases in het centrum van Naaldwijk is: het dorp versteent;
6. de begraafplaats de oudste katholieke begraafplaats van Naaldwijk is;
7. deze begraafplaats van grote emotionele waarde is voor de Naaldwijkse gemeenschap en de nabestaanden (in het Westland en elders): zij vragen respect voor hun doden;
8. de Nederlandse begraafcultuur onder grote druk staat: het behoud van dit monument is een zaak van algemeen belang;
en verzoeken daarom:
het college van B & W van de gemeente Westland en het bestuur van de St. Adrianusparochie de handen ineen te slaan om – met hulp van alle andere betrokkenen – deze begraafplaats als gemeentelijk
monument te behouden en samen te streven naar restauratie en goed onderhoud, met maximaal groen in het dorpscentrum. Voor een goed leefklimaat!

Ondergetekende (initialen, achternaam) ……………………………………………
Plaats en datum ………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer/e-mailadres ………………………………………………………

Handtekening ………………………………………………………………………Wij vragen u om deze petitie te ondertekenen en verzoeken u deze ook door te geven aan uw familie, vrienden en bekenden, zodat die ook kunnen tekenen (download hier de petitie , kopieer en geef door).

N.B. Breng de petitie ingevuld langs bij: Rob Jansen Haarverzorging, Herenstraat 4, 2671 JA Naaldwijk; of doe even in een envelop met postzegel: Petitie Naaldwijk voor Terebinth, Oude Vest 231, 2312 XZ Leiden. De petitie loopt tot 1 oktober 2020. Dank voor uw steun van de werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk! (Bel eventueel: 06 2417 3646.)

U kunt de petitie ook digitaal invullen: https://petities.nl/petitions/behoud-r-k-begraafplaats-dijkweg-in-naaldwijk?locale=nl

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl