header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


30 maart 2009 t/m 5 april 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

 vakblad_uitvaartwezen_april_2009 Het Uitvaartwezen, vakblad voor uitvaart-professionals, nr. 3 maart 2009. Thema: Milieu
In het tijdschrift o.a. de rubrieken: Varia, Portret, NUVU-nieuws, Productnieuws, Verenigingsnieuws, Agenda en een aantal artikelen o.a.:
Warmteterugwinning in Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp
Paul Dijkstra zag niets in de verplichte filterinstallatie voor crematoria. Maar diezelfde installatie leverde hem wel een gouden kans om energie te besparen. Met een betrekkelijk eenvoudige ingreep verwarmt De Boskamp het gebouw met de restwarmte van de crematies.
Bovengronds begraven: schoon!
Schoon bovengronds en in kelders begraven. In gesloten systemen kunnen schadelijke stoffen niet uitspoelen naar het grondwater of de bodem. Niet dat begraven zo slecht is voor het milieu trouwens. Dat hangt sterk af van wat de overledene meekrijgt.

vakblad_begraafplaats_april_2009 De Begraafplaats nr. 2, jaargang 11, april 2009, uitgave van LOB (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)
In het vakblad o.a.: Nieuws, Agenda, LOB nieuws, Juridische Vraagbaak, Beroemd begraven.
Daarnaast een aantal hoofdartikelen waaronder:
Crematoria als geldbron
Harry Perrée: De gemeente Vlaardingen wil een crematorium naast begraafplaats Holy. Zowel het eigendom als de exploitatie van het crematorium komen in particuliere handen te liggen. Waarom durven veel gemeenten het niet zelf aan een crematorium te exploiteren?
Graftrommels
Leon Bok: Veel beheerders kennen ze en sommigen herinneren zich vast nog wel dat ze er in het verleden tientallen van hebben weggegooid: graftrommels. Graftrommels zijn fraaie uitingen van onze grafcultuur en markeren de periode van de toename van grafbezoek en plaatsing van grafmonumenten. Laten we de graftrommels die er nog zijn bewaren. 

De Gelderlander , 4 april 2009. Hulpstichting in geldnood
"De nood onder de mensen is enorm.We worden met heel veel ellende geconfronteerd", zegt oprichtster Riet Vonk van de Stichting Samen Sterk, die zich meer dan vijf jaar inzet voor zieken, gehandicapten en alleenstaanden. "Maar ons geld is opgeraakt doordat we een begrafenis zelf hebben moeten bekostigen." Het zou volgens haar betekenen dat veel mensen tevergeefs zullen aankloppen, want ,,als er nog geen geld is om met het openbaar vervoer ergens heen te gaan, wat kun je dan als hulpstichting nog uitrichten? ..... Een arme alleenstaande vrouw, die op diverse manieren was geholpen, overleed in het ziekenhuis. Doordat er geen familie was om op terug te vallen, nam de stichting de sobere begrafenis op zich. In totaal liepen de kosten, die voor de vrouw werden gemaakt, totaal op tot 450 euro. Lees verder


Reformatorisch dagblad, 4 april 2009. CU/SGP-fractie tegen komst crematorium
De Christen­Unie/SGP-fractie in Vlaardingen is tegen de komst van een crematorium bij begraafplaats Holy. Tijdens het debat in de Vlaardingse raad donderdag benadrukte SGP-woordvoerder Fokker dat de fractie in het geheel geen voorstander is van crematie en de komst van een crematorium in Vlaardingen. „In de Bijbel wordt over het verbranden van het lichaam geschreven als een straf en een schandelijke dood en dat met het overleden lichaam zorgvuldig moet worden omgegaan. Lijkverbranding wordt dan ook als zodanig door God niet goedgekeurd", aldus Fokker. Het collegevoorstel werd met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De CU/SGP en drie CDA-fractieleden stemden tegen.....

De Telegraaf, 2 april 2009. Menselijke resten belasten de natuur
Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk. Natuurbegraven kan daarom in Nederland wel, maar onder strikte voorwaarden en op beperkte schaal. Het begraven van urnen met as heeft de voorkeur boven asverstrooiing of het ter aarde bestellen van een kist. Dat blijkt uit een onderzoek dat wetenschappelijk bureau Alterra samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie vroeg om dat onderzoek, omdat het aantal mensen dat in de natuur begraven wil worden naar verwachting de komende jaren snel toeneemt. Staatsbosbeheer wil eventueel op twee plaatsen in het land een proefproject starten. Lees verder


Verschillende kranten, 1 april 2009. Stijging grafkosten stabiel
De kosten van een graf stijgen dit jaar met gemiddeld 4 procent. Dat blijkt uit onderzoek bij ruim achthonderd begraafplaatsen, waarvan brancheorganisatie LOB de resultaten vandaag bekend maakte. Daarin zijn per begraafplaats de kosten van de begrafenis, de grafrechten en de algemene onderhoudsbijdrage in kaart gebracht. De gemiddelde prijsstijging is gelijk aan die in 2008. LOB concludeert dat daarmee de forse stijgingen van de afgelopen jaren tot het verleden behoren. Die werden volgens de branchevereniging vooral veroorzaakt door een inhaalslag bij veel begraafplaatsen. Die hadden hun tarieven al tientallen jaren niet voor inflatie aangepast.....

Stichting De Rondzegster, 31 maart 2009, Expositie "Uitva-art" 25-4-2009
Op zaterdag 25 april a.s. organiseert stichting De Rondzegster de expositie "Uitva-art". Tijdens deze expositie laten verschillende kunstenaars uit de regio hun werk zien. Het gaat hierbij om kunstenaars die zich bezighouden met de thema's dood, uitvaart, afscheid en rouw. Er zullen voorbeelden te zien zijn van o.a. baarkleden, schilderijen, keramiek, glaskunst, grafiek, beeldhaiku's, beeldhouwwerken, rouwhoeden, iconen, bloemsierkunst, grafmonumenten, urnen, herinnerings-objecten en -sieraden........

Plus online, 30 maart 2009. 'Mocht ik wel verdriet hebben, als schaduwweduwe?'
Charlotte (62) had 22 jaar een relatie met een oudere, getrouwde man. Hij was de liefde van haar leven. Daarom deed het zo'n pijn dat ze bij zijn begrafenis op de achterste rij zat. De verboden relatie. Joris was dertien jaar ouder dan ik. Ik was 24 toen ik hem leerde kennen op een feestje van mijn werk. Een leuke, gezellige man. Er was meteen een klik. We spraken af een keer wat te gaan drinken en we werden vrienden. Onze vriendschap groeide uit tot een voorzichtige liefdesrelatie. We verzetten ons daar allebei tegen, want Joris was getrouwd en had twee kinderen...
Lees verder


veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief