header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

 
Wens Tweede Kamer flinke kluif voor gemeenten
Transparantie en vergelijkbaarheid grafkosten nog ver weg

Eindhoven, 1 april 2009 - Tariefverschillen tot 4.000 euro tussen buurgemeenten voor een gemeentelijk graf bleken moeilijk verklaarbaar. Een half jaar na de politieke behandeling van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging, maakt coöperatie DELA de balans op. Een onderzoek onder ruim 60 Nederlandse gemeenten laat zien dat gemeenten nog altijd moeite hebben om grafkosten transparant en onderling vergelijkbaar te maken.


Reactie op Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)
Het LOB publiceerde vandaag op grafkostenonderzoek.com de tarieven van 840 begraafplaatsen. Dit schept onduidelijkheid omdat het LOB tarieven publiceert en niet de onderliggende kosten. Graftarievenonderzoek dekt meer de lading. Uit het onderzoek is een lichte tendens waarneembaar dat tariefsverhogingen lijken af te vlakken. DELA herkent deze tendens, maar is gematigd positief over de uitkomsten. Martin Kersbergen, manager corporate communicatie van DELA: "Met een gemiddelde stijging van vier procent zijn er ook gemeenten die een forsere prijsstijging doorvoeren. Het geeft dus geen verklaring voor de grote tariefsverschillen tussen gemeenten die nog altijd bestaan." Bovendien is een vergelijking van twee jaren erg voorbarig. ‘DELA vraagt al enkele jaren aandacht voor deze problematiek,' licht Kersbergen toe.

Transparantie kosten
Toen de Tweede Kamer de nieuwe Wet op de Lijkbezorging afgelopen najaar behandelde, beoogde zij tevens een grotere transparantie en vergelijkbaarheid tussen gemeentelijke tarieven. In de praktijk was de opbouw en berekeningswijze van kosten, die de basis vormen van de tarieven, onduidelijk. De Tweede Kamer riep gemeenten op onderlinge afstemming te zoeken om zodoende de transparantie te vergroten. Uit het onderzoek van DELA blijkt dat 67% van de gemeenten op de hoogte is van deze wens van de Tweede Kamer. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat bijna 80% van de gemeenten nog geen afstemming heeft gezocht over kosten en tarieven met andere gemeenten. De overgrote meerderheid (93%) geeft tevens aan dat de eigen berekeningswijze niet of slechts beperkt vergelijkbaar is met andere gemeenten, of zegt niet te weten of het vergelijkbaar is.

Grafkosten en -tarieven
Driekwart van de onderzochte gemeenten gaf te kennen dat de gemeenteraad ieder jaar de hoogte en rechtvaardigheid van de tarieven gedetailleerd controleert. De maatstaf hierbij die wordt gehanteerd, verschilt echter per gemeente. Martin Kersbergen, manager corporate communicatie van DELA: "Voor veel Nederlanders is de keuze tussen begraven of cremeren een financiële geworden. Uit eerder onderzoek van DELA blijkt echter dat mensen vinden dat dit een morele overweging moet zijn. Daarom is het voor de burger belangrijk te weten op welke kosten die graftarieven gebaseerd zijn."

Communicatie naar de burger
84% van de ondervraagde gemeenten publiceert de graftarieven via de gemeentegids, brochures of websites. 17% doet dit op verzoek van de burger. Het betreft hier vooral overzichten van de graftarieven die de gemeenten de burger in rekening brengen. Gemeenten hebben echter moeite de onderliggende kosten inzichtelijk te maken.

Kersbergen: "Op zich hebben we daar wel begrip voor. Een half jaar is natuurlijk niet lang om beleidswijzigingen door te voeren. Gemeenten zouden kunnen beginnen met actiever onderling kennis uit te wisselen. Als de kostenberekening tussen gemeenten overeenkomt, is het publiceren van deze kosten een eenvoudige volgende stap. Het is wel belangrijk dat het onderwerp hoog op de agenda blijft en dat gemeenten onderlinge afstemming zoeken."


Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo'n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken coöperatie (zonder winstoogmerk) Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief