Legateren

Legeteren is een making aan iemand, of te wel het nalaten aan iemand. De erflater vermaakt aan een zeker persoon (legataris) een geldsom, bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden. Afhankelijk van het te vermaken object kan het legaat opgemaakt worden door de erflater zelf middels een codicil of door een notaris middels een testament.
Zaken die niet via een codicil te vermaken zijn, zijn geld, kunstvoorwerpen, onroerende zaken, auto's, fietsen. Deze dienen per testament vermaakt te worden.

Aanvaarding

Aanvaarding van een legaat gaat niet 'automatisch'. Evenals de erfenis kan ook een legaat geweigerd worden. Een legataris krijgt recht op bepaalde bestanddelen van de nalatenschap, of een bedrag in geld dat in het testament is genoemd. Een legataris wordt door aanvaarding van het legaat niet aansprakelijk tegenover schuldeisers van de nalatenschap. Wel kunnen aan een legaat voorwaarden zijn verbonden.

Het is daarom aan te raden de legataris schriftelijk te laten bevestigen het legaat al dan niet te aanvaarden.De verkrijger moet er wel rekening mee houden, dat afhankelijk van de waarde van het verkregene, erfbelasting betaald moet worden.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief