Geheim document

Als je een testament door de notaris hebt laten maken krijg je hier een afschrift van, het origineel blijft bij de notaris. De notaris schrijft het door jou opgemaakte testament in bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Alleen persoonlijke gegevens als: naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc. worden daar bekend gemaakt. Evenals de datum van opmaak en bij welke notaris. De inhoud uiteraard niet. Een testament is namelijk een geheim document: niemand heeft het recht tot inzage als jij nog in leven bent. Dat geldt ook voor eventuele echtgeno(o)t(e).

Familieleden en belangstellenden kunnen na overlijden bij het Centraal Testamenten register opvragen of er een testament aanwezig is. Deze aanvraag kan ook ingediend worden door een notaris. Informatie over het al dan niet aanwezig zijn van een testament maakt namelijk deel uit van de verklaring van erfrecht. De notaris vraagt dan bij het Centraal Testamentenregister na of er een testament is en zo ja bij welke notaris dat dan ligt.

Recht op inzage

Alleen legitimarissen (zijnde kinderen of mogelijk kleinkinderen) hebben recht op inzage in (een uittreksel van) het testament bij onterving. Een erfgenaam heeft recht op inzage in het testament.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief