Persbericht

nvve logo

En wanneer is een bezoek aan de notaris nodig?


Testament

Voor het opstellen van een testament gaat u naar de notaris. In het testament schrijft u op wat er ná uw overlijden moet gebeuren, bijvoorbeeld hoe de erfenis moet worden verdeeld.

Levenstestament
Ook een levenstestament legt u vast bij de notaris. Daarin schrijft u wie allerlei beslissingen moet nemen als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld over het beheer van uw geld, uw beleggingen en uw bankrekeningen. Een levenstestament en een testament kunnen wel een paar honderd euro kosten. In een levenstestament kunt u ook wensen met betrekking tot uw levenseinde vastleggen. De NVVE raadt echter aan dat in een wilsverklaring te doen.

Wilsverklaring
In een wilsverklaring staat wat u wilt dat er met u moet gebeuren rond uw levenseinde. Zo’n verklaring is belangrijk als u het (door ziekte of een ongeluk) zelf niet meer kunt zeggen.
De NVVE heeft drie wilsverklaringen: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht. NVVE-leden kunnen voor hulp bij het opstellen van hun wilsverklaring terecht bij een van de 50 spreekuurlocaties in het land. Een ondertekende wilsverklaring is gewoon geldig; u hoeft hiermee niet naar een notaris. U kunt ze ook zelf veranderen als u dat wilt. Belangrijk is wel dat u de wilsverklaring geregeld bespreekt met de huisarts en uw naasten, zodat zij weten wat uw wensen zijn.

Het verschil tussen een wilsverklaring en een (levens)testament
U geeft en bespreekt een wilsverklaring makkelijker aan naasten en de huisarts omdat er alleen wensen rond behandelingen en levenseinde in staan.
De huisarts heeft niets te maken met uw financiële en zakelijke wensen
Een wilsverklaring is gratis
U kunt een wilsverklaring op elk moment herzien (bij een notaris kost dat opnieuw geld)
Een zelf opgestelde wilsverklaring is persoonlijker en daardoor voor artsen vaak meer overtuigend.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl