Persbericht

Kok funerair deskundige
Vredehof doet dat onder andere door kennis te delen, activiteiten te ondersteunen vanuit het Vredehof Donatie Fonds èn de uitgave van een speciaal herinneringsboekje ‘Mijn leven – mijn verhaal’ Dit herinneringsboekje is tot stand gekomen in samenwerking met Bureau MORBidee uit Hengelo. Met dit boekje maakt de schrijver een uniek en persoonlijk document, voor nu en voor later. “Het is een boekje dat de mensen voor zichzelf kunnen invullen en later nalaten aan iemand, maar het kan ook samen ingevuld worden, een mooie manier van samen herinneringen ophalen”. Het boekje bevat vragen zoals “Een bijzondere anekdote uit de familie” of “Als ik opnieuw een beroep kon leren dan werd ik”, maar ook een favoriet recept kan gedeeld worden of een belangrijke levensles.
Dit boekje is een mooie aanvulling op de meer zakelijke Wilsbeschikking, waarin alle wensen rondom het overlijden worden vastgelegd. Het herinneringsboekje gaat over het leven en de herinneringen die de gebruiker van dit boekje wil nalaten.

Op vrijdag 8 maart jl werd het kersverse boekje aangeboden aan een bijzondere inwoner van Enschede, de heer H.L. Kok, funerair historicus (geboren 1923) en o.a. initiatiefnemer van het Nederlands Uitvaartmuseum (NUM) dat in 2007 in Amsterdam is geopend en oprichter van Stichting Ankh (het borgen van de funeraire cultuur voor de toekomst). Daarnaast is Kok schrijver van o.a. het boek Thanatos, de geschiedenis van de laatste eer. Kok was blij verrast met het exemplaar van het herinneringsboekje en een fraaie bos bloemen.
Het boekje is gratis beschikbaar voor de families die Vredehof mag begeleiden bij de uitvaart of bij een adviesgesprek.
Meer informatie op de website www.vredehof.nl

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl