header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Wilt u automatisch een overzicht toegestuurd krijgen met de laatste nieuwsberichten, agendavermeldingen etc. van de afgelopen week, abonneer u dan gratis: aanmelding wekelijkse nieuwsbrief

klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

ledenblad_de_terebinth_maart_2009 Ledenblad Terebinth, maart 2009.
Verenigingsnieuws, Agenda en een aantal artikelen waaronder:
Funeraire wandeling in het groen
Na de sluiting van de oude begraafplaats in 1972 verdween deze plek langzaam uit het geheugen van de meeste Gouwenaars. Het keerpunt lag omstreeks 1996, toen een inderhaast opgerichte werkgroep sluiting wist te voorkomen. Inmiddels staat de begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst.
Kranenburg 75 jaar
Terugblikkend op de afgelopen 75 jaar kun je concluderen dat in de laatste decennia de Zwolse gemeentelijke begraafplaats Kranenburg zich ontwikkeld heeft van een ambtelijk vormgegeven begraafplaats tot de trendzetter in vernieuwende funeraire cultuur.

de Volkskrant, 28 februari 2009. De kunst van het sterven.
(red.: het betreft hier een paginagroot artikel) Marlies Mielekamp: Zodra de dood dichterbij komt spelen vragen op. Waarom heb ik geleefd?/ Hoe wil ik sterven? Juist dan helpt een spirituele invalshoek. Vooral jongeren vinden prachtige nieuwe vormen: oude rituelen, nieuwe hocus-pocus en bzzz de mixer erdoor. In het artikel 3 interviews met ernstig zieke mensen, die kort na het interview zijn overleden.

AD, 27 februari 2009. 'Wie steelt er nou van doden?'
Charlotte van Genderen: 'Laten staan alstublieft!' Niet direct een tekst die je zou verwachten op een begraafplaats. Toch acht Fenny Fortes de handgeschreven waarschuwing op een bakje narcissen sinds deze week noodzakelijk; van het graf van haar zoon op de Rotterdamse Zuiderbegraafplaats verdwijnen aan de lopende band spulletjes en bloemen. De bos rood-witte tulpen die nu bij het graf van Fortes' zoon prijkt, naar de kleuren van zijn favoriete voetbalclub Feyenoord, vervangen een boeket dat afgelopen zaterdag werd gestolen....

de Stentor, 25 februari 2009. Open huis over 'kunst en uitvaart'
Op de Dag van de Zorg, zaterdag 21 maart houdt uitvaartvereniging Eert Uw Doden open huis met als thema 'Kunst en Uitvaart'. Een aantal kunstenaars van het Kunstenaarscollectief 't Sal is bereid gevonden mee te werken aan deze open dag. Zo zal te zien zijn dat het mogelijk is een uitvaartkist te laten beschilderen naar eigen wensen.Er is glas en keramiek tentoongesteld, er zijn beelden en schilderijen te bewonderen en er werkt een fotograaf mee. Alles met een specifieke verwijzing naar de uitvaart, waarbij gedacht kan worden aan urnen, gedenkpotjes en condoleanceregisters.... Lees verder

Verschillende kranten, 25 februari 2009. Midden-Delfland gaat begraafplaatsen ruimen
De gemeente Midden-Delfland komt ruimte tekort op haar begraafplaatsen. In Schipluiden worden daarom alvast 78 plekken op de algemene begraafplaats geruimd. Wettelijk staat het de gemeente vrij om na tien jaar de rustplaatsen van overledenen te ruimen, maar Midden-Delfland zag tot voor kort er geen aanleiding voor. Door de vergrijzing in de gemeente ziet Midden-Delfland daar nu wel aanleiding voor. Ook komen er naar verwachting de komende jaren steeds meer mensen in de gemeente wonen. De graven die worden geruimt zijn al ouder dan 25 jaar. Nabestaanden krijgen tot eind juli de tijd hun overleden familielid te herbegraven.....

Trouw, 27 februari 2009. Antirookmagiër op vlot naar begraafplaats
(Novum) - Het stoffelijk overschot van antirookmagiër Robert Jasper Grootveld wordt volgende week zaterdag op een piepschuimen vlot naar begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam gevaren. Zijn nabestaanden hopen dat belangstellenden massaal meevaren over de Amstel, laat zijn biograaf Eric Duivenvoorden weten.
De uitvaart is geheel in stijl van de ludieke acties die het leven van de donderdag op 76-jarige leeftijd overleden Grootveld kenmerkten: de eerste keer dat de media massaal op Grootveld doken was in de jaren vijftig, toen hij op een provisorisch vlotje door de grachten van Amsterdam peddelde. Vanaf de jaren zeventig legde de geboren en getogen Amsterdammer zich toe op het vervaardigen van varende tuintjes op blokken piepschuim.... 

AD, 25 februari 2009. Biltse begraafplaatsen raken vol
Jolanda Brokking: De gemeentelijke begraafplaats Brandenburg in Bilthoven wordt uitgebreid. Door een weiland bij de huidige begraafplaats te trekken zijn 800 tot 1.000 nieuwe graven te creëren. Doordat die twee lagen krijgen, is er genoeg ruimte voor 1.600 tot 2.000 overledenen. De begraafplaatsen in De Bilt raken vol. Binnen vijf jaar is er bij de gemeentelijke begraafplaatsen Brandenburg en Westbroek geen plek meer. Op de hervormde begraafplaats in Groenekan en de twee katholieke in De Bilt en Bilthoven is dit over tien tot vijftien jaar het geval. Op de begraafplaats Westbroek liggen de rijen graven inmiddels tegen elkaar aan en is er eigenlijk niet meer op passende wijze te begraven. Jaarlijks zijn er 150 tot 175 begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Door oude graven te ruimen is er op begraaf-plaats Brandenburg nog voor een paar jaar plek.

De Telegraaf, 25 februari 2009. Even zoeken naar de afsluitknoppen in de kist. Slapeloze nachten na crematiehorror.
Pieter Buss: Het is dé nachtmerrie voor iedereen die zijn of haar overleden familielid naar de laatste rustplaats moet brengen. Je neemt afscheid, maar op de crematie - juist de dag om een zo waardig mogelijk laatste eerbetoon te brengen - doen zich mensonterende toestanden voor. Nel Hagman denkt met afschuw terug aan de crematie van haar moeder. Ga er maar aan staan: knoppen om de kist af te sluiten blijken plotseling zoek, waarna verzocht wordt in het bijzijn van iedere aanwezige onder het lichaam van de overledene te zoeken, vervolgens rijdt de chauffeur van de rouwstoet het huis van de dode straal voorbij... Lees verder

Leeuwarder Courant, 25 februari 2009. Lijkschouwing duurder.

Het schouwen van lijken wordt duurder voor Sneek. De kosten van onderzoek door de GGD bij een (vermoedelijke) onnatuurlijke dood zijn sinds een paar jaar voor rekening van de gemeente. Er lijkt bij overlijdensgevallen vaker sprake van ongewone omstandigheden. Sneek verwacht jaarlijks € 2000 extra kwijt te zijn.....

Leeuwarder Courant, 24 februari 2009. Groot kunstwerk op begraafplaats.
Er komt een groot kunstwerk op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Het kunstwerk wordt gemaakt door Gerrit Terpstra uit Heeg en is voor het begin van de zomer klaar. De gedenksteen is een herinnering aan het voormalige kerkhof bij de Oldehove. Het kunstwerk, dat 'Oldenam-menbeamskip' heet, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een zeven meter hoog stalen object met daarop tekst en het tweede bestaat uit een natuurstenen plaat met daarin de vorm van een boot. De ontwerpen verwijzen naar de Oldehove (schip), de terpen van de stad en de ligging aan de voormalige Middelzee.......

Postiljon, 24 februari 2009. Graven geruimd op begraafplaats.
Een aantal algemene graven op de begraafplaats in Bergambacht wordt geruimd. Nabestaanden, voor zover traceerbaar, zijn op de hoogte gesteld van de ruimingswerkzaamheden. Ook hebben een jaar lang bij de te ruimen graven mededelingsborden gestaan. Hiermee hoopt de gemeente alle nabestaanden te hebben geïnformeerd......

Verschillende kranten, 24 februari 2009. Studenten bewijzen de laatste eer
Het dragen van de grafkist tijdens een uitvaart is niet alledaags werk. Toch is de functie van drager erg populair onder de uitzendkrachten van Gorilla Works studentenuitzendbureau. In samenwerking met Kramer Uitvaart BV in Arnhem heeft Gorilla Works een studenten draagteam opgezet. Het team van zes mannelijke studenten assisteert de uitvaartleider bij alle werkzaamheden tijdens een uitvaart. Eén van de belangrijkste onderdelen is het dragen van de kist, ook wel schouderen genoemd....

Noordhollands Dagblad, 23 februari 2009. 'Het is hier slecht begraven'
Waardig afscheid nemen van overledenen kan eigenlijk niet in Heerhugowaard. Dat vindt Gerrie Divendal. Ze kwam maandag het Krantcafé vertellen over de verschrikkelijke ervaring dat zij vorig jaar haar dochter moest begraven. ,,Het mortuarium is te klein en te oud en op de begraafplaats aan de Krusemanlaan is al helemaal geen ruimte voor een waardige afscheidsbijeenkomst. Dat kan toch niet in een gemeente van 50.000 inwoners, vindt Gerrie Divendal. ,,Overal is geld voor, maar hier lijkt niemand naar om te kijken."....

AD, 24 februari 2009. Rouwproject op school na sterfgevallen
Maarten Molenaar: De Zoetermeerse Prins Claus-Oranjeschool doet de komenden maanden mee aan een rouw- en verliesproject van de stichting Jonge Helden. Het doel ervan is te voorkomen dat kinderen met ingrijpende ervaringen als een overlijden in een gezin of een echtscheiding vastlopen. De reden voor de school om mee te doen is een naar verhouding groot aantal sterfgevallen in de directe omgeving van leerlingen. Het gaat daarbij vooral om een gestorven vader of moeder, maar zeer recent overleed een leerling van de school aan complicaties bij een dubbele longontsteking.... 

Nieuwsblad De Kaap, 23 februari 2009. Infomarkt 'Rondom sterven'
Jolanda Smits: Leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is praten over sterven voor velen moeilijk. Soms is het zelfs taboe. De informatiemarkt 'Rondom sterven' die op 26 februari plaatsvindt in het Cultuurhuis wil dit taboe doorbreken en informatie bieden over de vele aspecten die samenhangen met sterven. Uitvaartbegeleider Carla Frankena, vrijwilliger Janine van Dijk van de Stichting Cultuurhuis Doorn en programmamanager Désirée Weyburg van dezelfde stichting zijn de drijvende krachten achter de informatiemarkt. Het idee ontstond bij Janine na het overlijden van een kennis. ,,Dat gebeurde vorig jaar rond deze tijd. Hij lag in een lijkwade op een baarplank. Carla begeleidde de uitvaartdienst in de Maartenskerk.....

 

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief