header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

corona rivm

Vragen over organisatie uitvaart i.v.m. het Coronavirus

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

 
Aandacht voor de dood


Een levendige informatiemarkt met lezingen, activiteiten, organisaties en bedrijven om u voor te kunnen bereiden op sterven, uitvaren, de nalatenschap van u of een naaste.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Tijd: vrijdag 13 maart tussen 15 en 20 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a Zeist

Lezingen:
15.30 stervensbegeleiding: naast de lichamelijke zorg voor de ernstig zieke kan emotionele, geestelijke en spirituele begeleiding zowel de stervende als de naasten rust geven. Monique Mortier vertelt vanuit haar ervaring in haar praktijk Oplichtend verlies stervens- en rouwbegeleiding.

16.00 muziektherapie: Dorothé van der Hoeven zal vertellen hoe troost en rust gevonden kan worden in muziek. De voorkeuren kunnen op het eind van het leven plotseling veranderen.

17.00 voorbereiden op de uitvaart: uitvaartonderneemster Sjoukje van Krimpen-Statema vertelt over de keuzevrijheid en mogelijkheden die er zijn. Door u vooraf te informeren kan er maximaal mogelijk naar eigen wens afscheid worden genomen.

18.30 nalatenschap: Daphne Riksen heeft in haar boek Hoe overleef ik de erfenis? helder beschreven hoe moeilijkheden van een onduidelijke nalatenschap voorkomen kunnen worden. Zij geeft tips en adviezen waar vooral op te letten.

Deelnemers:
Angeline van den Dool, ontspanningsmassage

De Nieuwe Boekerij

Flow afscheidsbloemen

Regionale netwerk Palliatieve zorg utrecht Zuidoost

Hospice Heuvelrug

Maartje Santema, levensletters

Meta Henkes, verlies- en rouwtherapie m.n. voor kinderen en jongeren

Milvia Luijendijk, rouwfotografie

Hospice Demeter, palliatieve dagzorg

Vrijwillige Terminale Thuiszorg ism de NPV in Zeist

Stichting Zorgverklaring

Accurate Zorg, verpleging en verzorging thuis
  

Deze dag wordt u kosteloos aangeboden door Sjoukje Van Krimpen-Statema Uitvaartzorg, http://www.vankrimpenstatema.nl/
en
Monique Mortier van Oplichtend verlies stervens- en rouwbegeleiding,
http://www.oplichtendverlies.nl/

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief