Wilt u automatisch een overzicht ontvangen met de laatste nieuwsberichten, agendavermeldingen etc. van de afgelopen week, abonneer u dan gratis:
aanmelding wekelijkse nieuwsbrief

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

Uitvaartnieuws-overzichten van de afgelopen tijd

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

 

BGNU nov 2013 BGNU: Brancheblad Uitvaartzorg, november 2013, nr.9. Thema: Nazorg
In het vakblad o.a. de rubrieken: Korte berichten: Opinie, In Zake(n), Juridisch, Service, Vakgenoten... en een aantal artikelen o.a.:
Van rouwzorg naar vermogensbeheer.
De vraag naar nazorg groeit. En daarmee ook het aanbod van professionals, die zich op de nazorgmarkt begeven.
Cultureel kapitaal.
Funerair historicus Wim Kappers prijst het initiatief van Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover en enkele wetenschappelijk instellingen om een Uitvaart Academie op te richten en hoopt dat dit instituut uitgroeit tot hét funeraire kenniscentrum van Nederland.
(UID redactie rectificatie): In het vorige nummer van de BGNU stond een infograph en het één en ander over facebook, herdenkssites en condoleancesites. Deze werd door condoleance.nl verkeerd geïntrepeteerd. In haar berichtgeving naar buiten claimde condoleance.nl ten onrechte de grootste te zijn. De hoofdredactrice van BGNU had dit ook al kort na het verschijnen van de infograph bij condoleance.nl aangegeven: "De gegevens waarop de infographic gebaseerd is, en de bron daarvan, staan vermeld. Het gaat daarbij dus alleen om de gegevens die in de vlag bij de Finish staan, over de populariteit van Facebook. Harde gegevens over aantal  in-memoriamstatussen heb ik niet, net zomin als harde gegevens over het aantallen herdenksites. Helaas! Het kan dus best zijn dat de volgorde van de sites in werkelijkheid anders ligt. Het ging ons erom in één beeld te vangen waar (elders in het nummer) heel wat woorden aan gewijd zijn".

oudenjongehand Zorgvisie.nl, 14 november 2013.  Nivel presenteert cijfers vermijdbare sterfgevallen
Het Nivel presenteert komende maandag het lang verwachte derde rapport over zorggerelateerde schade bij patiënten van ziekenhuizen in 2012. Dan wordt duidelijk of het aantal vermijdbare sterfgevallen en de vermijdbare schade bij patiënten is gedaald ten opzichte van 2008. Dat jaar overleden 1960 patiënten door potentieel vermijdbare schade. Programmaleider Cordula Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid, wilde bij publicatie van het vorige rapport niet spreken van.. Lees verder...

politieAD, 14 november 2013. Politie betaalt uitvaart doodgeschoten Rishi
De politie heeft de uitvaart betaald van de 17-jarige jongen die vorig jaar in Den Haag door een agent werd doodgeschoten. Het is een uitzonderlijk gebaar, stelt politiewetenschapper Jaap Timmer. Rishi Chandrikasing kwam op 24 november 2012 op station Hollands Spoor om het leven door een politiekogel. Volgens justitie blijkt uit camerabeelden dat de diender niet stilstond toen hij de kogel afvuurde, maar met 'versnelde pas' de vluchtende jongen achterna zat. Daarmee heeft de agent, in de ogen van justitie, een onverantwoord risico genomen. Over een kleine maand staat de verdachte politieagent terecht. Wim Hoonhout, woordvoerder van de Eenheid Den Haag, benadrukt dat het korps met het betalen van de begrafenis niet vooruit heeft willen lopen op de uitkomst van de rechtszaak... Lees verder..

begraafplaats zevenbergen hoogeveen DvhN.nl, 12 november 2013. Begraafplaats bij Fluitenberg krijgt 24 bovengrondse graven
Begraafplaats Zevenberg bij Fluitenberg krijgt een kamer met 24 bovengrondse galerijgraven. Begrafenisondernemers hebben de gemeente Hoogeveen verzocht om bovengronds begraven mogelijk te maken. Burgemeester Karel Loohuis zegt dat bij de uitvaartondernemers vraag is naar galerijgraven. "In Italië en Spanje zijn dergelijke graven heel gebruikelijk." Lees verder...

Dichtbij - Amsterdam Zuid, 12 november, 2013. Begraafplaats Huis te Vraag wordt niet verkocht
De stadsdeelraad van Zuid heeft besloten dat de oude begraafplaats Huis te Vraag niet verkocht mag worden. Eerder had het dagelijks bestuur voorgesteld om de aula te verkopen en daarna de gehele begraafplaats in erfpacht uit te geven. Vier fracties uit de deelraad hebben een motie ingediend om dit te voorkomen. Volgens deze fracties mag noch de voormalige begraafplaats in haar geheel, noch de aula afzonderlijk verkocht of anderszins vervreemd worden. Lees verder...

de Stentor, 12 november 2013. 'Natuurgraf mooie en voordelige optie'
Een sober onderhouden begraafplaats in Apeldoorn is misschien wel een uitkomst voor nabestaanden die aanhikken tegen de kosten van een graf. Bijkomend voordeel: er kan zo een meer natuurlijke begraafplaats ontstaan, waaraan een groeiende behoefte bestaat. Dat stelt het CDA, dat daarom graag ziet dat het idee nader onderzocht wordt. De partij heeft het idee dat sommige mensen tegenwoordig voor crematie kiezen, omdat het ... lees verder...

de Gelderlander, 12 november 2013. Begraafplaats Zetten bij nieuwe ecowijk
De nieuwe begraafplaats voor Zetten komt hoogstwaarschijnlijk aan de westzijde van het dorp: bij het nieuwe ecowijkje langs de Veldstraat. Dit scenario is haalbaar geworden nu sinds kort Woningstichting Valburg eigenaar van de percelen is. Tijdens een eerste overleg met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit – voorheen Welstand – werd positief geoordeeld over de plannen. Lees verder...

Dichtbij-Zuid Kennemerland, 9 november 2013. Dienst voor samen herdenken
Tegenwoordig lijkt er meer behoefte te zijn overledenen gezamenlijk te herdenken. Medewerkers van de Algemene Begraafplaats in Heemstede horen van bezoekers dat zij graag een gezamenlijke dienst wensen ter nagedachtenis aan hun dierbaren. Omdat de gemeente een begraafplaats met aula ter beschikking heeft, is het initiatief 'Heemstede herdenkt' ontstaan. Lees verder...

hersenbank200 De Volkskrant, 9 november 2013. Neurologie: Op zoek naar veelkoppig monster in het brein
Mogen wij na uw dood in uw hersenen kijken? Die vraag stellen onderzoekers vanaf nu aan psychiatrisch patiënten. Het doel: eindelijk vat krijgen op stoornissen als depressie, autisme en schizofrenie. 6 uur dat is de gemiddelde tijdsduur van overlijden tot hersendonatie bij de Nederlandse Hersenbank. Onder meer door die snelheid heeft Hollands hersenweefsel een goede wereldwijde reputatie. Het brein is immers zo snel mogelijk na de dood geconserveerd.......

Almerevandaag.nl, 8 november 2013. Olielampen van kindergraf gestolen
De begraafplaats in Almere Haven wordt regelmatig opgeschrikt door dieven die het voorzien hebben op spullen die bij de kindergraven zijn neergezet. Lees verder... 

Henk Kok Twentse Courant Tubantia, 7 november 2013. Funerair historicus Kok schrijft, dus blijft
In de uitvaartwereld is hij een grote naam. De Duitse uitvaartwereld bevestigde dat nog eens door Henk Kok 'die goldene Ehrennadel des Bundesverbands Deutscher Bestatter' op te spelden. Dat was op het gala van de International Funeral Award Europa in Heerlen. Kok is ere-lid van deze club. Oorkondes en eretekenen, hij heeft een kast vol. Er wordt nu gewerkt aan het grootste eerbetoon aan de uitvaartpionier uit Glanerbrug. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed digitaliseert zijn Funerair Lexicon omdat, zo schrijft de dienst, 'het lexicon de algemeen gezaghebbende termenlijst is op het gebied van funerair erfgoed'.....
   


De artikelen zijn niet afkomstig van de Uitvaart Internet Dienst redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.
Als er bij het bericht geen link staat, dan is de publicatie niet (voorzover wij weten) op het internet aanwezig. U kunt het artikel natuurlijk wel altijd opvragen bij desbetreffende krant, tijdschrift etc.