Henk Kok-onderscheiding
Hoogste Duitse uitvaart onderscheiding voor Henk Kok

Zaterdag 26 oktober werd door dr. Rolf Lichtner de hoogste onderscheiding "die goldene Ehrennadel des Bundesverbands Deutscher Bestatter" aan de heer HENK KOK uitgereikt.

Dr. Rolf Lichtner prees en bedankte de heer Kok voor zijn grote verdienste voor de geschiedschrijving van het uitvaartwezen in de breedste zin van het woord.
Door zijn opgedane kennis op schrift te zetten en te delen met anderen is er voor Duitsland maar ook voor Europa veel waardevolle informatie behouden.
Ondanks zijn hoge leeftijd is de heer Kok nog helder van geest en houdt alle ontwikkelingen in de uitvaartbranche nog met gepaste trots bij.
De heer Kok was aangedaan en bedankte dr. Rolf Lichtner voor deze onderscheiding.
De heer Kok bedankte ook zijn vrouw Rie die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn.
Zonder haar liefde, steun en medewerking had ik dit alles nooit kunnen bereiken.

De heer Kok eindigde met zijn motto: Verba Volent - Scripta Manent
Woorden vervliegen - wie schrijft die blijft.

Henk Kok-onderscheiding
De onderscheiding werd uitgereikt in het Hotel van Van der Valk in Heerlen. De heer Kok was als ere-voorzitter uitgenodigd op het gala bij de uitreiking van de International Funeral Awards Europa in hetzelfde hotel.