Yarden reikt dit jaar voor de vierde maal de Yarden Prijs uit. Met deze prijs wil Yarden vernieuwende initiatieven op het gebied van afscheid, levenseinde en uitvaart belonen en stimuleren. Sinds dit jaar kent de Yarden Prijs een andere opbouw. De prijs bestaat nu uit drie categorieën: Onderzoek, Voorlichting en Product/Dienst. Per categorie zijn drie deelnemers genomineerd. Zij maken kans om de winnaar van de Yarden Prijs in hun categorie te worden. In totaal bedraagt het prijzengeld Euro 15.000.

Prijsuitreiking 14 november
De drie uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt bij de prijsuitreiking tijdens het Yarden Symposium op 14 november in Hart van Holland in Nijkerk. Dit Symposium staat, onder leiding van dagvoorzitter Marit van Bohemen (tv-presentatrice en actrice), in het teken van het thema 'Afscheid na een niet-natuurlijke dood' (voor meer informatie www.yarden.nl/symposium).

yarden prijs 2013
De genomineerde projecten per categorie

Per categorie, in willekeurige volgorde:

Onderzoeksprijs à Euro 2.500:
- Aan deze zijde van de dood. Proefschrift over funeraire componenten van seculariserend Nederland, 1576-2010.
- Doodgewoon bespreekbaar? Onderzoek naar de behoeften van patiënten, naasten en hulpverleners in de palliatieve fase.
- Creatieve werkvormen voor het gezin. Onderzoek naar het gebruik van creatieve werkvormen in verliesbegeleiding van gezinnen.

Voorlichtingsprijs à Euro 5.000:
- Informare. Informatiedrager over alle aspecten rondom palliatieve zorg.
- Een engel met verstand van bloed. Theatraal totaalproduct waarmee het levenseinde op de publieke agenda wordt gezet.
- Herdenkingsformat na een ramp. Handreiking voor een herdenking na een schokkende gebeurtenis, ramp of calamiteit.

Productprijs à Euro 7.500:
- Ik ben verdrietig. Werkmateriaal voor kinderen tot drie jaar om te praten over de dood op het moment van verlies.
- Jonge helden. Vijf online adviessites voor kinderen en jongeren die een dierbare verloren door de dood of met een scheiding te maken hebben, én hun directe omgeving.
- Online Wereld van Verschil. Hulpmiddel om jongeren van twaalf tot twintig jaar te ondersteunen bij een (aankomend) verlies.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving op www.yarden.nl/prijs.

Oordeel van de jury: hoge kwaliteit en diversiteit inzendingen
De belangstelling voor deze editie was groot: 'We hebben in totaal 102 inzendingen ontvangen. Dat is vijf keer zoveel als in voorgaande jaren', meldt de jury verheugd. Ook was zij zeer te spreken over de hoge kwaliteit en het innovatieve karakter van de inzendingen. 'Opvallend waren de vele inzendingen op het gebied van online advies-, gedenk- en condoleancesites. Daaruit blijkt een groeiend gebruik en een groeiende behoefte aan digitalisering binnen de uitvaartbranche.'
Daarnaast ontving de jury veel projecten ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. 'Projecten op maat dus, voor bijvoorbeeld heel jonge kinderen, mensen met een verstandelijke handicap of nabestaanden van een niet-natuurlijke dood. En tot slot waren we verrast door het groeiende aantal theaterproducties rondom de thema's afscheid en rouw. Dergelijke producties stimuleren mensen, van jong tot oud, om samen over deze moeilijke thema's te praten.'

Wie wonnen eerder de Yarden Prijs?
2006: theaterproductie 'Huilen mag, lachen ook' van Marij van den Heuvel Theaterproducties.
2008: project 'Allerzielen Alom' (kunst tot herdenken) van Ida van der Lee.
2010: kwartetspel voor kinderen 'Niet hier, wel dichtbij', van Larissa van der Molen/De Troostboom.

Yarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De maatschappelijke betrokkenheid van Yarden, een van de grootste uitvaartorganisaties van ons land, strekt zich verder uit dan het verzorgen en verzekeren van uitvaarten. Yarden Vereniging wil met diverse activiteiten de bewustwording rond het levenseinde en het afscheid bevorderen. Een van deze activiteiten is de Yarden Prijs.

http://www.yarden.nl/prijs

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief