Benoemen voogd door kantonrechter

Als beide ouders overlijden zonder dat het gezag over hun kinderen geregeld is, wordt door de rechtbank een voogd benoemd. In overleg met de familie wordt onderzocht wat de wensen zijn.
Als één van de ouders overlijdt behoudt de overblijvende ouder het ouderlijk gezag. Mocht deze niet in staat het ouderlijk gezag uit te voeren, dan wordt een voogd benoemd.

Zelf benoemen van een voogd

Ouders kunnen zelf een voogd benoemen in een testament of notariële akte . De voogdij kan door één of twee personen (gezamelijke voogdij) worden uitgevoerd.
De kantonrechter kan alleen in zeer bijzondere gevallen van deze wens afwijken in het belang van het kind. De wens van de overledene moet immers zoveel mogelijk nageleefd worden (dwingend recht).
Sinds 1 april 2014 biedt de wet ouders een goedkopere mogelijkheid de voogdij te regelen door registratie in het gezagsregister. Het formulier is in te vinden op de website Rechtspraak.nl
Na registratie krijgt u binnen twee weken per post een uittreksel thuisgestuurd uit het gezagsregister van uw aanvraag tot registratie van een gezagsvoorziening na overlijden.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief