Verwijdering van de asbus
De asbus, geplaatst op of in een graf, kan alleen met toestemming van de recht-hebbende op dat graf worden verplaatst of verwijderd.
Voor verplaatsing of verwijdering uit een columbarium bij een crematorium of een begraafplaats waren in de wet geen nadere regels gesteld. Met ingang van 2010 is in de Wet op de lijkbezorging hetzelfde geregeld als bij de ruiming van een graf.


crematorium stilleweer strooiveld Het ruimen van de as

Het ruimen van de as geschiedt door het openen van de bus en verstrooiing van de as. Dit ruimen geschiedt niet eerder dan 20 jaar na de crematie en gebeurt steeds met toestemming van de rechthebbende op het graf of de nis in het columbarium.

Terug naar inhoudsopgave Cremeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie