Toestemming
Voor verzending naar crematorium c.q. begraafplaats moet van tevoren toestemming gevraagd worden aan en schriftelijk verkregen zijn van de plaatselijke begraafplaats of het crematorium waar de asbus geplaatst wordt. Naast deze schriftelijke toestemming moet de ontvanger een schriftelijke verklaring afgeven dat hij/zij bereid is de asbus in ontvangst te nemen.
Voor export van de asbus (binnen 30 dagen na de crematie) moet bovendien toestemming worden gevraagd aan en schriftelijke verkregen worden van de Officier van Justitie in Nederland. Voor invoer in Nederland is deze toestemming niet nodig.


Vergunningen

Informatie over vergunningen e.d. voor verzending van een asbus is te verkrijgen bij de ambassade c.q. het consulaat van het land van waaruit de asbus moet worden verzonden. De exportservice -maar ook wel de importservice- kan op aanvraag veelal door het crematorium in Nederland worden verzorgd.
Tevens moet de houder (hij/zij die gerechtigd is over de asbus, vaak de aanvrager van de crematie) opdracht of schriftelijk toestemming geven voor verzending.


asbus_verzenddoos Verpakking en kosten van verzending

Voorschriften voor de verpakking van de asbus zijn afhankelijk van het ontvangende land. In sommige landen moet het er neutraal uitzien. In andere landen moet de inhoud en de waarde duidelijk zijn aangegeven en moet het pakket ook worden verzegeld.
De kosten voor verzending door het crematorium zijn voor het totale transport (TPG, DHL etc.), inclusief werkzaamheden door het crematorium.


Zelf vervoeren naar buitenland

Indien u het vervoer van de asbus naar het buitenland of naar Nederland zelf wilt doen, dient u er rekening mee te houden dat de douane in het ontvangende land gerechtigd is in uw bijzijn de asbus open te maken c.q. open te breken ter controle van de inhoud. De asbus is namelijk verzegeld en kan niet zonder ‘geweld' opengemaakt worden. Dit kan onverwachte emoties oproepen bij de persoon die de asbus vervoert, daar bij het openmaken/-breken altijd wat as vrij komt uit de bus en op de grond terecht kan komen.

 

Terug naar inhoudsopgave Cremeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie